Problém

Pri otváraní súboru PDF pomocou aplikácie Acrobat alebo Reader v operačnom systéme Windows XP alebo Vista sa pred otvorením súboru PDF zobrazí hlásenie

„Priebeh prípravy obsahu. Počkajte, kým sa dokument pripraví na čítanie.“ Stav: Spracúva sa strana ___ z ____.

appears before the PDF opens.

Riešenie

1. Prejdite na položku Úpravy > Predvoľby > Čítanie.

2. V časti „Možnosti nástroja na čítanie obsahu z obrazovky“ vyberte možnosť „Čítať len práve viditeľné strany“.

Doplňujúce informácie

Toto hlásenie sa môže zobraziť pri nastavovaní dokumentu na preformátovanie. Zmenou predvoľby v časti Čítanie umožníte aplikácii Acrobat, aby spracovala len aktuálnu stranu.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online