Skrytie hlásenia „Priebeh prípravy obsahu“ pri otváraní súboru PDF

Problém

Pri otváraní súboru PDF pomocou aplikácie Acrobat alebo Reader v operačnom systéme Windows XP alebo Vista sa pred otvorením súboru PDF zobrazí hlásenie

„Priebeh prípravy obsahu. Počkajte, kým sa dokument pripraví na čítanie.“ Stav: Spracúva sa strana z _.

appears before the PDF opens.

Riešenie

1. Prejdite na položku Úpravy > Predvoľby > Čítanie.

2. V časti „Možnosti nástroja na čítanie obsahu z obrazovky“ vyberte možnosť „Čítať len práve viditeľné strany“.

Doplňujúce informácie

Toto hlásenie sa môže zobraziť pri nastavovaní dokumentu na preformátovanie. Zmenou predvoľby v časti Čítanie umožníte aplikácii Acrobat, aby spracovala len aktuálnu stranu.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu