Chýbajúca výzva na registráciu/prihlásenie v Acrobat

Problém: Vypnutie Adobe Acrobat Document Services v sprievodcovi prispôsobením Adobe Customization malo na zavedených zariadeniach za následok chýbajúcu výzvu na prihlásenie/odhlásenie

Po deaktivácii Adobe Acrobat Document Services v sprievodcovi prispôsobením Adobe a následnom zavedení aplikácie sa používateľom v aplikácii na zavedených zariadeniach nezobrazuje výzva na prihlásenie/odhlásenie. Výzva na prihlásenie/odhlásenie v aplikácii sa nezobrazuje. 

Na vyriešenie problému skúste využiť nižšie uvedené riešenie.

Riešenie: zmeňte údaje v registroch pre kľúč cServices.

Výstraha:

Tento postup zahŕňa úpravu databázy Registry systému Windows. Spoločnosť Adobe neposkytuje podporu úprav registra, ktorý obsahuje dôležité informácie o systéme a aplikácii. Pred úpravou registra je potrebné register zálohovať. Ak chcete viac informácií o registroch, pozrite si Dokumentácia k Windows alebo kontaktujte spoločnosť Microsoft.

  1. Ak máte aplikáciu Acrobat otvorenú, zatvorte ju.

  2. Stlačte klávesy Windows + R, čím otvoríte dialógové okno Spustiť.

  3. Zadajte výraz  regedit do poľa Otvoriť a potom kliknite na OK.

  4. V okne Registry prejdite na nasledovné umiestnenie:

    "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Adobe\(Product Name)\(Version)\FeatureLockdown\cServices"

    Zmeňte hodnotu cServices z 1 na 0.

  5. Zatvorte Editor databázy Registry a potom opätovne spustite nástroj Acrobat.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu