Doplnok PDFMaker nie je k dispozícii v balíku Office 2003 a starších verziách v systéme Windows

Problém

Ikona doplnku PDFMaker (Previesť do Adobe PDF) a ponuka aplikácie Acrobat chýbajú v aplikácii balíka Microsoft Office 2003, XP alebo 2000 (napríklad v aplikácii Access, Excel alebo Word).

Riešenie

Vyskúšajte jedno alebo viaceré z nasledujúcich riešení:

Riešenie 1: Odstráňte položku Adobe PDF zo zoznamu Vypnuté položky v aplikácii balíka Microsoft Office.

 1. Otvorte aplikáciu balíka Microsoft Office (Word, Excel, Publisher alebo Excel).
 2. Prejdite na položku Pomocník > Čo je [názov aplikácie].
 3. Kliknite na tlačidlo Vypnuté položky.
 4. V zozname vyberte položku Adobe PDF a kliknite na tlačidlo Povoliť.
 5. Ukončite aplikáciu balíka Microsoft Office a znova ju spustite.

Poznámka: Aplikácie balíka Microsoft Office vypínajú doplnky ako bezpečnostné opatrenie v prípade predčasného zatvorenia aplikácie (ak napríklad systém nebol správne vypnutý alebo aplikácia zlyhala).

Riešenie 2: Uistite sa, že sú nainštalované komponenty doplnku PDFMaker.

 1. Vyberte položky Štart > Spustiť, do textového poľa Otvoriť zadajte text appwiz.cpl a kliknutím na tlačidlo OK otvorte dialógové okno Pridať alebo odstrániť programy.
 2. Vyhľadajte a vyberte položku Adobe Acrobat 7 alebo Adobe Acrobat 8 a kliknite na tlačidlo Zmeniť alebo odstrániť.
 3. Keď sa zobrazí sprievodca, kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Vyberte možnosť Upraviť a znova kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Rozbaľte stromové zobrazenie Vytvoriť Adobe PDF a kliknite na šípku nadol na objekte Acrobat PDFMaker.
 6. Vyberte položku „Táto súčasť sa nainštaluje na lokálny pevný disk“, kliknite na tlačidlo Ďalej a potom na tlačidlo Aktualizovať.

Riešenie 3: Povoľte doplnok architektúry COM v aplikácii balíka Office.

 1. Spustite aplikáciu balíka Office.
 2. Vyberte položky Pomocník > Čo je [aplikácia].
 3. Kliknite na tlačidlo Vypnuté položky.
 4. V zozname vyhľadajte položku PDFMakerOfficeAddin:
  • Ak sa tam nachádza, vyberte ju a kliknite na tlačidlo Povoliť. Zatvorte všetky dialógové okná a reštartujte aplikáciu balíka Office.
  • Ak sa v zozname nenachádza, uistite sa, že v priečinku Acrobat 7.0/PDFMaker/Office (Acrobat 7, Acrobat 3D) alebo Acrobat 8.0/PDFMaker/Office (Acrobat 8) sa nachádza súbor PDFMOfficeAddin.dll. Ak tento súbor chýba, aplikáciu Acrobat preinštalujte.

Riešenie 4: Premenujte súbor Normal.dot.

Ak nechcete, aby na správanie aplikácie Microsoft Word a ďalších aplikácií mali vplyv faktory, ako formátovanie, automatický text a makrá uložené v globálnej šablóne (Normal.dot), premenujte globálnu šablónu (Normal.dot). Keď to urobíte, rýchlo zistíte, či problém spôsobuje globálna šablóna.

Dôležité: Keď premenujete šablónu Normal.dot, obnovíte tým niektoré predvolené nastavenia vrátane vlastných štýlov, vlastných panelov s nástrojmi, makier a položiek automatického textu. Spoločnosť Microsoft preto dôrazne odporúča, aby ste súbor Normal.dot neodstraňovali.

Niektoré konfigurácie môžu vytvoriť viac ako jeden súbor Normal.dot. Tento problém sa môže vyskytnúť napríklad vtedy, ak je v počítači nainštalovaná viac ako jedna verzia aplikácie Word alebo ak v jednom počítači existuje viacero inštalácií pracovných staníc.

Premenovanie súboru Normal.dot:

Poznámka: Nasledujúce kroky sú špecifické pre aplikáciu Microsoft Word, ale s miernymi úpravami sa dajú použiť aj pri iných aplikáciách balíka Microsoft Office. Po vykonaní týchto krokov nepoužite pri opätovnom spustení aplikácie Word alebo inej aplikácie prepínač /a.

V systéme Windows 2000:

 1. Ak je editorom e-mailov aplikácia Word, ukončite všetky inštancie aplikácie Word vrátane aplikácie Outlook.
 2. Vyberte položky Štart > Hľadať > Hľadať súbory alebo priečinky.
 3. Do poľa Hľadať súbory alebo priečinky s názvom zadajte: Normal.dot.
 4. V poli Kde hľadať vyberte lokálny pevný disk.
 5. Kliknutím na tlačidlo Hľadať vyhľadajte súbor.
 6. Pri každom výskyte súboru Normal.dot v dialógovom okne Výsledky hľadania postupujte takto:
  • Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a vyberte položku Premenovať.
  • Zadajte nový názov súboru (napríklad StaryNormal.dot alebo Normal-1.dot) a stlačte kláves Enter.
 7. Kliknutím na položku Zatvoriť v ponuke Súbor ukončite vyhľadávanie a potom znova spustite aplikáciu Word.

V systéme Windows XP:

 1. Ak je editorom e-mailov aplikácia Word, ukončite všetky inštancie aplikácie Word vrátane aplikácie Outlook.
 2. Vyberte položky Štart > Hľadať.
 3. V časti Čo chcete hľadať vyberte položku Všetky súbory a priečinky.
 4. Do poľa Celý názov súboru alebo jeho časť zadajte: Normal.dot.
 5. V poli Kde hľadať vyberte lokálny pevný disk (alebo alternatívne umiestnenie používateľskej šablóny, ak aplikáciu Word spúšťate na sieťovom serveri).
 6. Kliknite na tlačidlo Hľadať.
 7. Pri každom výskyte súboru Normal.dot v dialógovom okne Výsledky hľadania postupujte takto:
  • Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a vyberte položku Premenovať.
  • Zadajte nový názov súboru (napríklad StaryNormal.dot alebo Normal-1.dot) a stlačte kláves Enter.
 8. V ponuke Súbor kliknite na položku Zatvoriť a potom znova spustite aplikáciu Word.

Ak problém vyriešite premenovaním globálnej šablóny, problém spôsobovala poškodená šablóna Normal.dot.

Riešenie 5: Zmeňte úroveň zabezpečenia makier v aplikácii balíka Office.

Ak sa má v systéme Windows načítať súbor doplnku architektúry COM, na karte Dôveryhodní vydavatelia musí byť uvedená spoločnosť Adobe Inc. alebo je potrebné zmeniť nastavenia zabezpečenia.

Pri aplikáciách balíka Office 2000, XP alebo 2003:

 1. V ponuke Nástroje vyberte položky Makro > Zabezpečenie.
 2. Kliknite na kartu Dôveryhodní vydavatelia:
  1. Ak je spoločnosť Adobe Inc. v zozname uvedená, nevyžadujú sa žiadne zmeny.

  2. Ak spoločnosť Adobe Inc. v zozname uvedená nie je, pokračujte krokom 3.

 3. Vyberte jedno z nasledujúcich nastavení:
  • Na karte Zabezpečenie nastavte úroveň zabezpečenia Veľmi vysoká. Na karte Dôveryhodní vydavatelia vyberte možnosť Dôverovať všetkým inštalovaným doplnkom a šablónam.
  • Na karte Zabezpečenie nastavte úroveň zabezpečenia Vysoká. Na karte Dôveryhodní vydavatelia zrušte výber možnosti Dôverovať všetkým inštalovaným doplnkom a šablónam.
 4. Zatvorte všetky dialógové okná a reštartujte aplikáciu.

Riešenie 6: Pridajte súbor doplnku architektúry COM do databázy Registry systému Windows.

 1. V programe Windows Prieskumník vyhľadajte súbor doplnku architektúry COM (PDFMOfficeAddin.dll) a poznačte si jeho presnú cestu, ktorá môže obsahovať medzery.
 2. Vyberte položky Štart > Spustiť.
 3. Zadajte text regsvr32, za ním medzeru a v úvodzovkách cestu, ktorú ste si poznačili v kroku 1. Napríklad:

  regsvr32 "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\PDFMaker\Office"
 4. Kliknite na tlačidlo OK a spustite aplikáciu balíka Office.

Riešenie 7: Spustite funkciu Zistiť a opraviť, pričom žiadne ďalšie aplikácie nie sú spustené.

 1. Ukončite všetky aplikácie a reštartujte systém Windows.
 2. Spustite aplikáciu Acrobat.
 3. Vyberte položky Pomocník > Zistiť a opraviť a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 4. Po dokončení opravy reštartujte počítač.

Riešenie 8: Odstráňte aplikáciu Acrobat a znova ju nainštalujte v zjednodušenom režime.

Ovládače zariadení a softvér, ktoré sa automaticky načítavajú spolu so systémom Windows (napríklad šetriče obrazovky a nástroje na ochranu pred vírusmi), môžu byť v konflikte s inštalátorom aplikácie Acrobat a spôsobovať problémy. Preinštalujte aplikáciu Acrobat, zatiaľ čo je systém Windows v zjednodušenom režime, aby sa zabránilo konfliktu. V zjednodušenom režime sú neštandardné ovládače zariadení a automaticky spúšťaný softvér vypnuté.

Odstránenie aplikácie Acrobat:

 1. Premiestnite všetky osobné súbory z priečinka aplikácie Acrobat a jeho podpriečinkov.
 2. Vyberte položky Štart > Nastavenie > Ovládací panel a dvakrát kliknite na položku Pridať alebo odstrániť programy.
 3. Vyberte položku Adobe [produkt Acrobat] a kliknite na tlačidlo Odstrániť. Podľa pokynov na obrazovke odstráňte aplikáciu.
 4. Reštartujte počítač.

Opätovná inštalácia aplikácie Acrobat v zjednodušenom režime:

 1. Zatvorte otvorené aplikácie.
 2. V aplikácii Windows Prieskumník premiestnite všetky ikony a odkazy z nasledujúcich priečinkov do iného priečinka:
  • Documents and Settings/All Users/Start Menu/Programs/Startup
  • Documents and Settings/[profil používateľa]/Start Menu/Programs/Startup
 3. Reštartujte systém Windows.
 4. Pravým tlačidlom myši kliknite na panel úloh a vyberte možnosť Správca úloh.
 5. Kliknite na kartu Aplikácie.
 6. Vyberte všetky spustené aplikácie a kliknite na tlačidlo Ukončiť úlohu.
 7. Dvakrát kliknite na súbor Setup.exe na inštalačnom médiu a podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu.
 8. Po dokončení inštalácie premiestnite ikony a odkazy, ktoré ste premiestnili v kroku 2, späť do príslušných priečinkov Startup, aby ste znova zapli položky spúšťania.

Riešenie 9: Odstráňte makrá z aplikácie Word.

 1. Vyberte položky Nástroje > Šablóny a doplnky.
 2. Vyberte jednotlivé položky a kliknite na tlačidlo Odstrániť.
 3. Ukončite aplikáciu Word a znova ju spustite.  Poznámka:
  Ak stále chýba ikona Previesť do PDF, vyberte položky Nástroje > Šablóny a doplnky a uistite sa, že sa tam nenachádzajú odstránené položky. Ak sa tam nachádzajú odstránené položky, z aplikácie Word odstráňte príslušné makro alebo odstráňte aplikáciu, ktorá do aplikácie Word príslušné makro nainštalovala.

Riešenie 10: Odstráňte z aplikácie Word súbory doplnkov architektúry COM.

 1. Spustite aplikáciu Word.
 2. Vyberte položky Nástroje > Prispôsobiť.
 3. Kliknite na kartu Príkazy a v zozname Kategórie vyberte položku Nástroje.
 4. Vyberte položku Doplnky architektúry COM a potiahnite ju na panel s nástrojmi aplikácie Word.
 5. Kliknite na ponuku Doplnky architektúry COM na paneli s nástrojmi aplikácie Word.
 6. Vyberte a odstráňte všetky doplnky okrem Sprievodcu webovou stránkou a Nástroja programu Microsoft Word pre písma.
 7. Ukončite aplikáciu Word a znova ju spustite.

Riešenie 11: Opravte aplikáciu Access. (len pre aplikáciu Access)

Ak ste nainštalovali aplikáciu Access 2000 po nainštalovaní balíka Office XP alebo Office 2003, musíte vykonať opravu balíka Office, aby sa zobrazila ponuka doplnku PDFMaker.

 1. Vyberte položky Štart > Nastavenie > Ovládací panel > Pridať alebo odstrániť programy (Windows 2000) alebo Štart > Ovládací panel > Pridať alebo odstrániť programy (Windows XP).
 2. Vyberte položku Microsoft Office a kliknite na tlačidlo Zmeniť.
 3. V dialógovom okne Nastavenie vyberte možnosť Preinštalovať (Office 2003) alebo Opraviť (Office XP) a kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Vyberte položku Zistiť a opraviť chyby v inštalácii produktu Office a kliknite na tlačidlo Inštalovať.

Riešenie 12: Prispôsobte možnosti panelov s nástrojmi. (len pre aplikáciu Access)

 1. Vyberte položky Zobraziť > Panely s nástrojmi > Prispôsobiť.
 2. Na karte Panely s nástrojmi vyberte možnosti Pomôcka 1 a Panel s ponukami.
 3. Kliknite na tlačidlo Vlastnosti.
 4. Vyberte položku Povoliť zobrazenie a skrytie.

Riešenie 13: Odstráňte zo systému súbory predchádzajúcej verzie doplnku PDFMaker.

 1. Vyberte položky Štart > Hľadať.
 2. Vyberte položku Všetky súbory a priečinky.
 3. Do textového poľa „Celý názov súboru alebo jeho časť:“ zadajte text PDFMaker.*.
 4. Kliknite na tlačidlo Hľadať.

  Poznámka: V závislosti od rýchlosti systému môže toto hľadanie trvať niekoľko minút.
 5. Odstráňte všetky výsledky, ktoré sú systémové súbory (napríklad PDFMaker.DOT alebo PDFMaker.XLA). Nemusíte odstrániť dokumenty, ktoré ste vytvorili a pomenovali PDFMaker (napríklad PDFMaker.doc alebo PDFMaker.pdf).

Riešenie 14: Odstráňte balík Microsoft Works.

Spoločnosť Adobe overila, že balík Microsoft Works je v konflikte s aplikáciou Microsoft Word a bráni zobrazeniu ponuky Previesť do Adobe PDF v aplikácii Word. Balík Microsoft Works je predinštalovaný v mnohých počítačoch.

Odstránenie balíka Microsoft Works:

 1. Vyberte položky Štart > Spustiť, do textového poľa Otvoriť zadajte text appwiz.cpl a kliknutím na tlačidlo OK otvorte dialógové okno Pridať alebo odstrániť programy.
 2. Vyhľadajte a vyberte položku Microsoft Works a kliknite na tlačidlo Zmeniť alebo odstrániť.
 3. Keď sa zobrazí sprievodca, kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Vyberte možnosť Odstrániť, kliknite na tlačidlo Ďalej a postupujte podľa zostávajúcich pokynov na obrazovke.

Ďalšie informácie

Aplikácia Acrobat 7.0/8.0 nainštaluje do priečinka Acrobat 7.0/PDFMaker/Office alebo Acrobat 8.0/PDFMaker/Office súbor doplnku architektúry COM. Tento súbor poskytuje ikony a príkazy ponuky doplnku PDFMaker pre aplikácie Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher a Project. Súbor doplnku architektúry COM musí byť zapísaný v databáze Registry systému Windows, aby sa zobrazil v aplikáciách.

Ikony doplnku PDFMaker sa nezobrazia na paneli s nástrojmi, ak aplikácia balíka Office zlyhá a vypne súbor doplnku architektúry COM.

So súborom doplnku architektúry COM pre doplnok PDFMaker môžu byť v konflikte iné súbory doplnkov architektúry COM a makrá, ktoré môžu brániť zobrazeniu ikon Previesť do PDF na paneli s nástrojmi.

Ak v aplikácii Access nie je zapnuté zobrazenie panela s nástrojmi Pomôcka1, ikony doplnku PDFMaker sa nezobrazia.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu