Keď pri pokuse o tlač cez aplikáciu Acrobat v systéme Windows kliknete na položku Tlačiť alebo Vlastnosti tlačiarne, tlač neprebehne

Problém

Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat v systéme Windows a prejdite do tlačiarne. Otvorí sa dialógové okno tlače, ale po kliknutí na položku Tlačiť alebo Vlastnosti tlačiarne tlač neprebehne.

Ide o dočasný problém a vyskytuje sa pri všetkých typoch tlačiarní.

Riešenie

Tento problém bol nahlásený ako chyba v aplikácii Acrobat a bol opravený vo vydaní opráv z februára 2018. 

 1. Inštalujte vydanie opráv aplikácie Acrobat z februára 2018:
  https://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/ReleaseNotesDC/index.html.
 2. Ide o opravu chránenú databázou Registry a ak ju chcete povoliť, postupujte nasledovne:
  V 64-bitovej verzii systému prejdite na HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\<verziu>\FeatureState 
  V 32-bitovej verzii systému prejdite na HKLM\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\<verziu>\FeatureState
  (v prípade verzie <verziu> 2015, 2017 alebo DC.)
 3. Ak sa v umiestnení kľúč FeatureState nenachádza, vytvorte ho.
 4. Vytvorte DWORD 4211929 v rámci kľúča FeatureState a jeho hodnotu nastavte na 1.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?