Problém

Aplikácia Acrobat alebo Adobe Reader zlyhá po novej inštalácii produktov 9.x, 10.x alebo 11.x na zariadeniach využívajúcich ovládače Nvidia.

Riešenia

Riešenie 1

  1. Aktualizujte ovládače Nvidia na počítači.

  2. Po aktualizácii produkt spustite.

Riešenie 2

  1. Nájdite a spustite súbor EULA.exe oddelene od produktu. Cesta aplikácie Reader 11.0 môže byť napríklad C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader.

  2. Prijmite zmluvu EULA.

  3. Spustite produkt.

Ďalšie informácie

Medzi produktom a starými verziami určitých ovládačov Nvidia je nekompatibilita. Problém vzniká iba pre používateľov s hardvérom Nvidia, ktorý využíva staršiu verziu súboru nvdxgiwrap.dll.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online