Programy Outlook, Acrobat alebo Reader môžu zamrznú pri viacerých pokusoch o použitie funkcie Odoslať poštu za sebou

Viaceré pokusy o odoslanie súboru PDF v prílohe z aplikácie Acrobat alebo Reader za sebou môžu mať za následok zamrznutie alebo zlyhanie aplikácie Acrobat, Reader alebo Outlook.

Ovplyvnené produkty v systéme Windows: Microsoft Office 14 až Office 365 a Acrobat, Acrobat 2017, Acrobat 2015, Acrobat Reader, Acrobat Reader 2017 alebo Acrobat Reader 2015.

Riešenie: problém sa pokúste vyriešiť použitím registra Registry

Na odstránenie tohto problému je k dispozícii riešenie chránené databázou Registry. Prevezmite súbor databázy Registry a uplatnite zmeny, ako je uvedené nižšie.

  1. Ak je program Acrobat alebo Reader spustený, ukončite ho.

  2. Kliknutím na možnosť Prevziať súbor prevezmite súbor .ZIP.

    Prevziať

  3. Rozbaľte alebo extrahujte prevzatý súbor na pracovnú plochu. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor (Adobe.reg) a vyberte možnosť Zlúčiť.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?