Aplikácia Acrobat alebo Acrobat Reader zlyhá alebo sa pri pokuse o zobrazenie súboru PDF v systéme macOS zobrazí chyba

Problém: Aplikácia Acrobat alebo Acrobat Reader zlyhá alebo sa zobrazí chyba „Súbor PDF nie je možné zobraziť v aplikáciách Acrobat alebo Reader. Aplikácia sa ukončí.“

Chyba – súbor PDF nie je možné zobraziť v aplikáciách Acrobat alebo Reader

Aplikácia Acrobat alebo Acrobat Reader v systéme macOS zlyhá alebo sa zobrazí uvedené chybové hlásenie po vykonaní niektorej z úloh v súbore PDF:

 • prehranie obsahu MP4,
 • vykresľovanie modelu 3D,
 • pridanie súboru .U3D,
 • posunutie súboru PDF vytvoreného v aplikácii InDesign.

Dôvod

Keď virtuálna pamäť aplikácie Acrobat alebo Acrobat Reader prekročí internú hraničnú hodnotu, v aplikácii Acrobat sa zobrazí chyba a aplikácia sa ukončí.

Riešenie: vytvorte súbor FeatureState.plist a zvýšte hraničný limit nastavením blokovania

 1. Ak sú aplikácie Acrobat alebo Acrobat Reader spustené, ukončite ich.

 2. Prejdite do priečinka /Knižnica/Podpora aplikácie/Adobe/(názov produktu)/(verzia)/Preferencie (/Library/Application Support/Adobe/(product name)/(version)/Preferences).

  Napríklad, cesta pre Acrobat je /Knižnica/Podpora aplikácie/Adobe/Acrobat/DC/Preferencie (/Library/Application Support/Adobe/Acrobat/DC/Preferences).

 3. Postupujte nasledovne:

  a) prevezmite nižšie uvedený súbor com.adobe.acrobat.featurestate.plist.zip a kliknite na tlačidlo Prevziať súbor.

  b) extrahujte súbor a skopírujte ho do nasledujúceho priečinka: /Library/Application Support/Adobe/(product name)/(version)/Preferences (/Knižnica/Podpora aplikácie/Adobe/(názov produktu)/(verzia)/Preferencie).

  Poznámka:

  Vytvorte súbor com.adobe.acrobat.FeatureState.plist na základe položky:

  • kľúč: kEnableHigherVirtualSizeLimit
  • typ: Boolean
  • Predvolená  hodnota: 1

  Ak je hodnota kľúča kEnableHigherVirtualSizeLimit = 0, použije sa predvolená interná hraničná hodnota.
  Ak je hodnota kľúča kEnableHigherVirtualSizeLimit = 1, použije sa vyššia interná hraničná hodnota.

  V oboch prípadoch sa po prekročení internej hraničnej hodnoty v aplikácii Acrobat zobrazí chyba a aplikácia sa ukončí.

 4. (Voliteľné) Otvorte aplikáciu Terminal a spustite nasledujúci príkaz:

  sudo killall cfprefsd

  Týmto príkazom sa vymažú predvoľby vyrovnávacej pamäte v systéme Mac a pri spustení aplikácie Acrobat alebo Acrobat Reader sa v systéme macOS zabráni odstráneniu novo pridaného súboru plist.

 5. Spustite aplikáciu Acrobat alebo Acrobat Reader a vykonajte požadovanú úlohu.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?