Platnosť digitálneho podpisu v aplikácii Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader

Reťazec digitálnych certifikátov pozostáva zo zoznamu certifikátov, ktoré začínajú koreňovým certifikátom vydaným certifikačným orgánom a končia certifikátom koncovej entity (EE). Na účely overenia musí byť váš certifikát koncovej entity (EE), prechodná certifikačná autorita (ICA) alebo koreňová certifikačná autorita súčasťou dôveryhodného zoznamu. Aplikácia Acrobat alebo Acrobat Reader sa pokúša overiť podpis kontrolou reťazca certifikátov.

Zdá sa, že váš digitálny podpis v aplikácii Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader verzie 21.007.20091 a novšej je platný

Počnúc novou verziou aplikácie Acrobat a Acrobat Reader, ktorá bola uvedená na trh v septembri 2021 (verzia 2021.007.20091 a novšia), sa stav digitálneho podpisu nezobrazuje ako neplatný alebo neznámy v prípade, ak počas spracúvania reťazca certifikátov dôjde k výnimke.

Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcemu správaniu, pri ktorom aplikácia Acrobat alebo Acrobat Reader prestane spracúvať zvyšné reťazce a vráti stav podpisu ako neplatný alebo neznámy, upravte kľúč databázy Registry bADC4326651 alebo hodnotu súboru plist v nasledujúcom umiestnení na 1:

 • Windows : HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\DC\Security\cASPKI\cASPKI
 • macOS: /Volume/Users/[USERNAME]/Library/Preferences/com.adobe.Acrobat.Pro.plist

Vytvorte kód databázy Registry bADC4326651 (Windows) alebo súbor plist (macOS) v aplikácii Acrobat alebo Acrobat Reader verzie 21.007.20091 a 21.007.20048

Môžete vytvoriť kód databázy Registry bADC4326651 v systéme Windows alebo príslušný kľúč v súbore plist v systéme macOS a vybrať, či má aplikácia Acrobat alebo Acrobat Reader zobrazovať výstražné hlásenie, keď počas overovania reťazca certifikátov dôjde k výnimke, alebo certifikátu dôverovať a nezobraziť žiadnu chybu.

V systéme Windows

 1. Ukončite aplikáciu Acrobat alebo Acrobat Reader.

 2. Otvorte editor databázy Registry – zvoľte cestu Spustiť (Windows menu + R), napíšte regedit.exe do políčka Otvoriť a kliknite na ikonu OK.

 3. V editore databázy Registry prejdite na umiestnenie verzie uvedené nižšie (v závislosti od nainštalovanej verzie produktu) a upravte alebo vytvorte v tomto umiestnení kľúč DWORD (32-bitový) bADC4326651.

  • Umiestnenie pre Acrobat:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\DC\Security\cASPKI\cASPKI
  • Umiestnenie pre Acrobat Reader:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\DC\Security\cASPKI\cASPKI
  Poznámka:
  • Ak sa hodnota bADC4326651 = 0, aplikácia Acrobat alebo Acrobat Reader dôveruje stavu podpisu aj keď sa objaví výnimka a nezobrazí sa žiadna chyba.
  • Ak sa hodnota bADC4326651 = 1, aplikácia Acrobat alebo Acrobat Reader vráti stav podpisu ako neplatný alebo neznámy.
  kľúč databázy Registry bADC4326651

 4. Zatvorte editor databázy Registry.

V systéme macOS

 1. Ukončite aplikáciu Acrobat alebo Acrobat Reader.

 2. Prejdite do súboru /Volume/Users/[USERNAME]/Library/Preferences/.

 3. Otvorte súbor com.adobe.Acrobat.Pro.plist v ľubovoľnom editore plist.

 4. Pridajte alebo upravte položku ADC4326651 v súbore com.adobe.Acrobat.Pro.plist:

  • Ak sa hodnota ADC4326651 = 0, aplikácia Acrobat alebo Acrobat Reader dôveruje stavu podpisu aj keď sa objaví výnimka a nezobrazí sa žiadna chyba.
  • Ak sa hodnota ADC4326651 = 1, aplikácia Acrobat alebo Acrobat Reader vráti stav podpisu ako neplatný alebo neznámy.
  predvoľba plist

 5. Zatvorte súbor plist.

Zdá sa, že váš digitálny podpis v aplikácii Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader verzie 21.005.20048 a staršej je neplatný

Ak počas spracovania reťazca certifikátov dôjde k výnimke, aplikácia Acrobat alebo Acrobat Reader ukončí spracovanie zostávajúcich reťazcov a vráti stav podpisu na neplatný alebo neznámy.

Chyba neplatného certifikátu

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?