Varovanie: Digitálny podpis je platné, no zverejňovateľ zatiaľ nie je dôveryhodným

Doplňujúce informácie

Súbory Acrobat (spustiteľné súbory a DLL prídavky PDFMaker) sú digitálne podpísané a ich digitálne podpisy sú následne podpísané službou časovej známky. Časové známky zabezpečujú, že digitálny podpis zostane v platnosti aj po vypršaní platnosti certifikátu podpisu. Po pridaní nového kódu k súboru dôjde k jeho podpísaniu najnovším platným certifikátom a následne sa podpíše službou časovej známky.

Popis problému

Ak je pre doplnky Office zapnuté nastavenie Vyžadovať, aby doplnky aplikácie boli podpísané dôveryhodným zverejňovateľom (z nastavení centra dôveryhodnosti > skupinové pravidlá), Office vypne prídavok a zobrazí hlásenie aké je zobrazené na nižšie uvedenej snímke obrazovky.

Varovania doplnkov

Môže sa zdať, že vyššie uvedené varovanie je spôsobené vypršaním platnosti podpisového certifikátu (platnosť vypršala dňa 26. 7. 2015). Článok podpory Microsoft o správe dôveryhodných zverejňovateľov uvádza nasledujúce body, čo je pre používateľa ešte mätúcejšie:

===================================================

Dôveryhodní zverejňovatelia majú dobrú povesť a spĺňajú nasledujúce kritériá:

  • Ich kód sa podpisuje ich digitálnym podpisom.
  • Ich digitálny podpis je platný.
  • Ich digitálny podpis je aktuálny (platnosť mu nevypršala).
  • Certifikát priradený k digitálnemu podpisu bol vydaný dôveryhodnou certifikačnou autoritou (CA).

===================================================

Odporúčania Adobe

Adobe osvedčuje, že keď má digitálny podpis časovú známku (protipodpis), zostane platný aj po vypršaní platnosti podpisového certifikátu a je považovaný za aktuálny (platnosť nevypršala)”.

Po pridaní podpisového certifikátu do zoznamu dôveryhodných zverejňovateľov varovanie zmizne a doplnok sa aktivuje.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu