Problém: pomalá tlač Acrobat Reader DC

Pri niektorých súboroch Acrobat Reader DC tlačí s ovládačmi PCL6 pomalšie.

Riešenie: pridanie alebo úprava záznamu súborov registry

Na vyriešenie problému pridajte alebo upravte záznam registry podľa návrhov v nižšie uvedených krokoch.

Výstraha:

Riešenia uvedené ďalej zahŕňajú úpravu databázy Registry systému Windows. Spoločnosť Adobe neposkytuje podporu pre problémy spôsobené nesprávnymi úpravami databázy Registry, ktorá obsahuje kritické informácie o hardvéri a softvéri systému. Pred úpravou databázy Registry vytvorte jej zálohu. Ďalšie informácie o databáze Registry nájdete v dokumentácii k systému Windows alebo vám ich poskytne spoločnosť Microsoft.

 1. Stlačte klávesy Windows + R, čím otvoríte dialógové okno Spustiť.

 2. Do poľa Otvoriť zadajte text regedit a následne kliknite na OK.

 3. V okne Registry prejdite na nasledovné umiestnenie:

  • Na 32-bitovom počítači: HKLM\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureState
  • Na 64-bitovom počítači: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureState

  Ak sa tu záznam FeatureState zatiaľ nenachádza, vytvorte ho ako nový kľúč.

 4. V kľúči FeatureState vytvorte nový príznak DWORD a premenujte ho na 4033257.

 5. Priraďte hodnotu 0 ku kľúču 4033257.

 6.  Zatvorte Editor databázy Registry.

Problém je teraz vyriešený. Skúste tlač dokumentu cez Acrobat Reader DC na akejkoľvek tlačiarni, ktorá má ovládač PCL6.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online