Problém: pomalá tlač Acrobat Reader DC

Pri niektorých súboroch Acrobat Reader DC tlačí s ovládačmi PCL6 pomalšie.

Riešenie: pridanie alebo úprava záznamu súborov registry

Na vyriešenie problému pridajte alebo upravte záznam registry podľa návrhov v nižšie uvedených krokoch.

Výstraha:

Riešenia uvedené ďalej zahŕňajú úpravu databázy Registry systému Windows. Spoločnosť Adobe neposkytuje podporu pre problémy spôsobené nesprávnymi úpravami databázy Registry, ktorá obsahuje kritické informácie o hardvéri a softvéri systému. Pred úpravou databázy Registry vytvorte jej zálohu. Ďalšie informácie o databáze Registry nájdete v dokumentácii k systému Windows alebo vám ich poskytne spoločnosť Microsoft.

 1. Stlačte klávesy Windows + R, čím otvoríte dialógové okno Spustiť.

 2. Do poľa Otvoriť zadajte text regedit a následne kliknite na OK.

 3. V okne Registry prejdite na nasledovné umiestnenie:

  • Na 32-bitovom počítači: HKLM\SOFTWARE\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureState
  • Na 64-bitovom počítači: HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Acrobat Reader\DC\FeatureState

  Ak sa tu záznam FeatureState zatiaľ nenachádza, vytvorte ho ako nový kľúč.

 4. V kľúči FeatureState vytvorte nový príznak DWORD a premenujte ho na 4033257.

 5. Priraďte hodnotu 0 ku kľúču 4033257.

 6.  Zatvorte Editor databázy Registry.

Problém je teraz vyriešený. Skúste tlač dokumentu cez Acrobat Reader DC na akejkoľvek tlačiarni, ktorá má ovládač PCL6.