Riešenie

Keď vytvoríte dokument pomocou programu Microsoft Excel 2007 a potom dokument transformujete na súbor PDF, text v bunkách sa odsekne. Rozloženie dokumentu sa tiež môže líšiť od rozloženia súboru, ako ste ho pôvodne vytvorili v programe Excel, a zlomy strán môžu byť na nesprávnych miestach.

Dôvod

Spoločnosť Microsoft našla v programe Microsoft Excel chybu, ktorá nevytlačí text v tabuľkovom hárku Excel s príslušnou kvalitou tlače, ak použité parametre tlače nie sú parametre nastavené programom Excel.

Riešenie

Riešenie: Nakonfigurujte nastavenia DPI v aplikácii Excel tak, aby zodpovedali nastaveniam DPI súboru PDF.

 1. V aplikácii Excel 2007 kliknite na kartu Rozloženie strany.
 2. V skupine Nastavenie strany kliknite na spúšťač dialógového okna Nastavenie strany.
 3. V zozname Kvalita tlače kliknutím vyberte ako štandardný výstup 600 dpi. Prípadne kliknutím vyberte ako minimálny výstup 300 dpi.

  Poznámka: Nastavenia dpi, ktoré sú dostupné, závisia od rozsahu funkcií tlačiarne, ktorú používate.
 4. Uložte zošit aplikácie Excel 2007 ako súbor PDF. Na tento účel kliknite v dialógovom okne Uložiť ako na možnosť PDF.

  Poznámka: Zobrazia sa nasledujúce dve možnosti pre výstup:
  • Štandardne (publikovanie online a tlač): využíva na výstup 600 dpi.
  • Minimálna veľkosť (publikovanie online): využíva na výstup 300 dpi.
 5. Vykonajte jeden z týchto úkonov:
  • Ak ste v kroku číslo 3 klikli na 600 dpi, potom kliknite na možnosť Štandardne (publikovanie online a tlač).
  • Ak ste v kroku číslo 3 klikli na 300 dpi, potom kliknite na možnosť Minimálna veľkosť (publikovanie online).

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online