Podpora obrázkov a údajových polí v nástroji Acroforms

Obrazové polia

Autorstvo formulárov: Vo vydaní Acrobat z januára 2017 podporuje nástroj na prípravu formulárov aj možnosť pridať obrazové pole jedným kliknutím. Nejde o nový typ poľa. Je to tlačidlový typ poľa s predpripraveným skriptom Javascript, vďaka čomu sa tlačidlo správa ako obrazové pole. Využíva na to existujúcu funkciu Javascript – event.target.buttonImportIcon().

Obrazové polia vytvorené týmto spôsobom budú za názvami polí obsahovať príponu _af_image, pomocou ktorej ich bude možné identifikovať ako obrazové polia.

Obrazové pole

Vypĺňanie formulárov: Funkcia Javascript event.target.buttonImportIcon() odteraz v nástroji Reader podporuje typy obrazových súborov – jpg, png, gif a tiff. Odteraz môžete tieto obrazové súbory naimportovať aj do nástroja Reader. Poznámka: nesúvisí to s novým obrazovým poľom. Vzťahuje sa to na súčasné formuláre a tiež na tie, ktoré obsahujú polia využívajúce funkciu event.target.buttonImportIcon().

Import/export: Obrazové pole nepodporuje importovanie/exportovanie údajov. 

Dátumové polia

Autorstvo formulárov: Od vydania z januára 2017 spolu s obrazovým poľom podporuje nástroj na prípravu formulárov aj pridávanie dátumového poľa jediným kliknutím. Ani v tomto prípade nejde o nový typ poľa. Je to textové pole s príznakom „Formát“ nastaveným na možnosť „Dátum“.

Dátumové polia vytvorené týmto spôsobom budú za názvami polí obsahovať príponu _af_date, pomocou ktorej ich bude možné identifikovať ako dátumové polia.

Dátumové pole

Autorstvo formulárov: Vo vydaní z januára 2017 sme v nástrojoch Acrobat aj Reader pridali podporu vyberača dátumov pre dátumové polia. Nesúvisí to s novým dátumovým poľom. Ak máte existujúci formulár s textovým poľom, ktorý ma príznak „Formát“ nastavený na možnosť „Dátum“, zobrazí sa po ukázaní na pole ikona šípky vyberača dátumov. Vyberač dátumov sa otvorí po kliknutí na ikonu. Po zvolení dátumu ho vyberač dátumov naformátuje podľa formátu stanoveného autorom a následne ho vloží do poľa. 

Vyberač dátumov

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online