Kontrola prístupnosti hlavičky tabuľky v nástroji Kontrola prístupnosti je neúspešná

Problém: po nainštalovaní aktualizácie aplikácie Acrobat zo septembra 2021 je kontrola prístupnosti hlavičky tabuľky v nástroji Kontrola prístupnosti neúspešná

Čo sa zmenilo

V starších verziách nedokázala aplikácia Acrobat rozpoznať chýbajúce hlavičky tabuliek, preto sa takéto hlavičky v nástroji na kontrolu prístupnosti zobrazovali ako úspešné. V novej verzii aplikácie Acrobat (21.007.20091), ktorá bola uvedená na trh v septembri 2021, sú PDF súbory s chýbajúcimi hlavičkami tabuliek v Kontrole prístupnosti označené a vo výsledkoch kontroly prístupnosti sa zobrazujú ako neúspešné.

Riešenie: používajte v PDF súboroch príslušné označenia hlavičiek tabuliek

Definujte označenia hlavičiek tabuliek v PDF súboroch tak, aby neboli vo výsledkoch v rámci Kontroly prístupnosti označené ako neúspešné.

Iná možnosť: vytvorte kľúč databázy Registry (Windows) alebo súbor plist (macOS) IgnoreTableHeaderCheck, v ktorom Kontrola prístupnosti akceptuje nesprávnu hlavičku tabuľky

Výstraha:

Tento kľúč databázy Registry chybu obíde a problém s chýbajúcou hlavičkou tabuľky neoznačí ani neopraví.

V systéme Windows

 1. Ukončite aplikáciu Acrobat.

 2. Otvorte editor databázy Registry – zvoľte cestu Spustiť (Windows menu + R), napíšte regedit.exe do políčka Otvoriť a kliknite na ikonu OK.

 3. V editore databázy Registry prejdite na umiestnenie verzie uvedené nižšie (v závislosti od nainštalovanej verzie produktu) a upravte alebo vytvorte tu kľúč DWORD IgnoreTableHeaderCheck.

  • Umiestnenie pre 32-bitovú verziu Acrobat:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState
  • Umiestnenie pre 64-bitovú verziu Acrobat:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState
  Poznámka:
  • Ak je hodnota IgnoreTableHeaderCheck = 1, Kontrola prístupnosti v aplikácii Acrobat akceptuje nesprávnu hlavičku tabuľky bez zobrazenia chyby.
  • Ak je hodnota IgnoreTableHeaderCheck = 0, Kontrola prístupnosti v aplikácii Acrobat rozpozná nesprávnu hlavičku tabuľky a zobrazí chybu vo výsledkoch kontroly.
 4. Zatvorte editor databázy Registry.

V systéme macOS

 1. Ukončite aplikáciu Acrobat.

 2. Prejdite do priečinka Knižnica/Podpora aplikácie/Adobe/Acrobat/DC/Preferencie/

 3. Otvorte súbor com.adobe.acrobat.FeatureState.plist v ľubovoľnom editore plist.

 4. Pridajte alebo upravte položku IgnoreTableHeaderCheck (bool) v súbore com.adobe.Acrobat.FeatureState.plist:

  • Ak hodnota IgnoreTableHeaderCheck(bool) = pravda, Kontrola prístupnosti v aplikácii Acrobat akceptuje nesprávnu hlavičku tabuľky bez zobrazenia chyby.
  • Ak hodnota IgnoreTableHeaderCheck(bool) = nepravda, Kontrola prístupnosti v aplikácii Acrobat deteguje nesprávnu hlavičku tabuľky a zobrazí chybu vo výsledkoch kontroly.
 5. Zatvorte súbor plist.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?