Riešenie problémov s doplnkom prehliadača Safari pri používaní aplikácie Acrobat alebo Reader

Systémové požiadavky

Aplikácie Acrobat X a Adobe Reader X podporujú zobrazovanie súborov PDF v prehliadači Safari v systéme Mac OS X. Aplikácie Acrobat X a Reader X nepodporujú žiaden iný prehliadač, ako je napríklad Firefox alebo Opera. Ďalšie informácie o systémových požiadavkách získate kliknutím na prepojenie pre svoj produkt: Acrobat X Pro, Acrobat X Standard, Adobe Reader X.

Doplnok Adobe PDFViewer pre systém Mac OS X má nasledujúce systémové požiadavky:

  • Safari 4 pre systém Mac OS X 10.5.8 alebo Mac OS X 10.6.4
  • Safari 5 pre systém Mac OS 10.6.4
  • Acrobat a Reader cez doplnok AdobePDFViewer prehliadača Safari sú 32/64-bitové (64-bitové sú k dispozícii v prehliadači Safari 10.6)

Poznámka: Ak nemáte aplikáciu Acrobat ani Reader alebo nemáte nainštalovaný doplnok PDFViewer, prehliadač Safari zobrazuje súbory PDF pomocou natívnej podpory súborov PDF v systéme Mac OS X. Podpora mnohých pracovných postupov pre dokumenty Adobe PDF (ako je napríklad funkcia spolupráce alebo mnohé funkcie formulárov a zabezpečenia) nie je k dispozícii.

Nakonfigurovanie aplikácie Acrobat na zobrazovanie súborov PDF v prehliadači Safari

Doplnok AdobePDFViewer sa používa na zobrazovanie súborov PDF v prehliadači Safari pomocou aplikácií Acrobat a Reader. Tento doplnok sa inštaluje v rámci inštalácie aplikácie Acrobat X alebo Reader X. Umiestnenie tohto doplnku:

 /Library/Internet Plug-ins/AdobePDFViewer.plugin

Známe problémy

Nastavenie aplikácie Reader Predvoľby > Internet > Zobrazovať PDF v prehliadači je vždy neaktívne

  • Ak chcete vypnúť integráciu v prehliadači Safari, odstráňte súbor AdobePDFViewer.plugin z priečinka /Library/Internet Plug-ins 
  • Ak chcete znova zapnúť integráciu v prehliadači Safari, znova spustite inštalátor nad aktuálnou inštaláciou. Spustite inštalátor aplikácie Acrobat/Reader X z pôvodného média a podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu.

Pri odinštalovaní staršej verzie aplikácie Acrobat alebo Reader po nainštalovaní aplikácie Acrobat X alebo Reader X sa doplnok AdobePDFViewer odstráni

Ak je aplikácia Acrobat X alebo Reader X nainštalovaná popri staršej verzii aplikácie Acrobat alebo Reader, pri odstránení staršej verzie sa doplnok AdobePDFViewer odstráni.

Ak chcete znova zapnúť integráciu v prehliadači Safari, znova spustite inštalátor nad aktuálnou inštaláciou. Spustite inštalátor aplikácie Acrobat/Reader X z pôvodného média a podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu.

Staršie verzie doplnku AdobePDFViewer môžu prepísať novšie verzie tohto doplnku

Ak sú v systéme nainštalované viaceré verzie aplikácie Acrobat alebo Reader, môže dochádzať ku konfliktom doplnkov. Predpokladajme napríklad, že v systéme máte nainštalované aplikáciu Acrobat 9 aj Acrobat X a aplikácia Acrobat 9 sa aktualizuje. V takomto prípade môže verzia doplnku AdobePDFViewer z aplikácie Acrobat 9 prepísať verziu doplnku z aplikácie Acrobat X. Tento problém vyriešte takto:

  1. Odstráňte predchádzajúcu verziu aplikácie Acrobat alebo Reader.
  2. Znova nainštalujte aplikáciu Acrobat X alebo Reader X z pôvodného média.  

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online