Ovládací prvok Microsoft WebBrowser jekomponentprotokolu .NET, ktorý umožňuje vývojárom vytvárať formuláre s možnosťou prehľadávania webových stránok.Ďalšou funkciou tohto ovládacieho prvku je, že ho možno prostredníctvom AcroPDF.dllpoužiťaj na zobrazovanie PDF súborov vo formulároch.

Adobe neodporúča ani nepodporujepoužiťAcroPDF.dll týmto spôsobom. Vývojári, ktorí do zobrazovania súborov PDF implementujú tento druh riešenia, môžu zaznamenať neočakávané správanie svojej aplikácie.

Priame vkladanie ovládacieho prvku AcroPDF do formulárov je podporované. Informácie nájdete v nástrojoch Acrobat SDK. Prečítajte si kapitolu „Komunikácia medzi aplikáciami Acrobat,“ a to najmä popis objektu AxAcroPDF v rámci referenčného rozhrania API komunikácie medzi aplikáciami. Tento mechanizmus je podporovaný v nástrojoch Acrobat aj Reader.

Acrobat umožňuje ďalšie spôsoby sprístupňovania súborov PDF v aplikáciách. Ich popis nájdete v nástrojoch Acrobat SDK. Nájdete ich uvedené tu.