Používanie AcroPDF.dll nie je v rámci ovládacieho prvku Microsoft WebBrowser podporované

Ovládací prvok Microsoft WebBrowser je komponent protokolu .NET, ktorý umožňuje vývojárom vytvárať formuláre s možnosťou prehľadávania webových stránok.Ďalšou funkciou tohto ovládacieho prvku je, že ho možno prostredníctvom AcroPDF.dll použiť aj na zobrazovanie PDF súborov vo formulároch.

Adobe neodporúča ani nepodporuje použiť AcroPDF.dll týmto spôsobom. Vývojári, ktorí do zobrazovania súborov PDF implementujú tento druh riešenia, môžu zaznamenať neočakávané správanie svojej aplikácie.

Priame vkladanie ovládacieho prvku AcroPDF do formulárov je podporované. Informácie nájdete v nástrojoch Acrobat SDK. Prečítajte si kapitolu „Komunikácia medzi aplikáciami Acrobat,“ a to najmä popis objektu AxAcroPDF v rámci referenčného rozhrania API komunikácie medzi aplikáciami. Tento mechanizmus je podporovaný v nástrojoch Acrobat aj Reader.

Acrobat umožňuje ďalšie spôsoby sprístupňovania súborov PDF v aplikáciách. Ich popis nájdete v nástrojoch Acrobat SDK. Nájdete ich uvedené tu.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online