Toto vydanie predstavuje rýchlu opravu dôležitých regresií zavedených vo vydaní z novembra 2017 pre nasledujúce produkty a verzie:

 • Acrobat 2017 a Acrobat Reader 2017
 • Acrobat DC a Acrobat Reader DC Classic 2015

Dostupné inštalátory

Inštalátory pre systém Windows

 Produkt Typ Inštalátor Veľkosť (MB) Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Classic 2015
Oprava Acrobat2015Upd1500630394.msp 142 Všetky Aktualizácia z novembra 2017
Acrobat 2017
Oprava Acrobat2017Upd1701130070.msp 93,1 Všetky Aktualizácia z novembra 2017
Acrobat Reader DC MUI Classic 2015 Oprava AcroRdr2015Upd1500630394_MUI.msp 39,3 Všetky Aktualizácia z novembra 2017
Acrobat Reader 2017 MUI Oprava AcroRdr2017Upd1701130070_MUI.msp 42,2 Všetky Aktualizácia z novembra 2017

Inštalátory pre počítače Macintosh

Produkt Typ Inštalátor Veľkosť (MB) Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Classic 2015
Oprava Acrobat2015Upd1500630394.dmg 250,3 Všetky Aktualizácia z novembra 2017
Acrobat 2017 Oprava Acrobat2017Upd1701130070.dmg 272,8 Všetky Aktualizácia z novembra 2017
Acrobat Reader DC MUI Classic 2015 Oprava AcroRdr2015Upd1500630394_MUI.dmg 94,5 Všetky Aktualizácia z novembra 2017
Acrobat Reader 2017 MUI Oprava AcroRdr2017Upd1701130070_MUI.dmg
117 Všetky Aktualizácia z novembra 2017

Opravy chýb

Acrobat 2017

Prehliadač

 • 4226351: po inovácii na vyššiu verziu softvéru Sierra (macOS 10.13) sa zobrazujú upozornenia na viaceré kľúčenky prehliadača Safari.

Formuláre

 • 4231520: v aplikácii Acrobat sa nepodarilo otvoriť súbor PDF vytvorený v aplikácii LiveCycle Designer.

Produkcia tlače

 • 4231485: aplikácia Acrobat zlyhá počas prezerania súboru PDF prostredníctvom funkcie Náhľad výstupu alebo pri povolenej funkcii Tlač pretlače.
 • 4231715: aplikácia Acrobat zlyhá počas prevádzania priamych farieb do farebného priestoru CMYK.

PDFMaker

 • 4231284: počas prevádzania súboru do formátu PDF chýbajú niektoré obrázky prítomné v súbore vo formáte Word.

Vykreslenie

 • 4231271: niektoré súbory sú v aplikácii Reader alebo Acrobat prázdne.
 • 4231589: v určitých vytvorených súboroch PDF s písmom Arial sa zobrazia skomolené znaky.

Prehliadač

 • 4231226: po zatvorení pravej table (RHP) sa nástroje tretích strán nezobrazujú na hornom paneli.

DC Classic 2015

Prehliadač

 • 4231779: po inovácii na vyššiu verziu softvéru Sierra (macOS 10.13) sa zobrazujú upozornenia na viaceré kľúčenky prehliadača Safari.

Formuláre

 • 4231519: v aplikácii Acrobat sa nepodarilo otvoriť súbor PDF vytvorený v aplikácii LiveCycle Designer.

PDFMaker

 • 4231286: počas prevádzania súboru do formátu PDF chýbajú niektoré obrázky prítomné v súbore vo formáte Word.

Známe problémy

Zoznam aktuálnych problémov nájdete na lokalite Známe problémy | Acrobat DC, Reader DC.

Technické podrobnosti

Prejdite na lokalitu Poznámky k vydaniu, kde získate nasledujúce informácie:

 • Ako aktualizovať
 • Poradie aktualizácií
 • Definícia typov vydaní
 • Systémové požiadavky
 • Jazyková podpora
 • Kompatibilita
 • Rozvrh dátumov konca životnosti produktov

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online