Toto vydanie aplikácie Adobe Acrobat DC predstavuje rýchlu opravu, ktorá sa týka kritických regresií nahlásených po vydaní z júla 2016.

Dostupné inštalátory

Inštalátory pre systém Windows

Produkt Typ Inštalátor Veľkosť Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous Oprava AcrobatDCUpd1501720053.msp 191 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2016
Acrobat DC Classic Oprava Acrobat2015Upd1500630201.msp
131 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2016
Acrobat Reader DC Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1501720053.msp 68 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2016
Acrobat Reader DC MUI Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1501720053_MUI.msp 37 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2016
Acrobat Reader DC MUI Classic Oprava AcroRdr2015Upd1500630201_MUI.msp 35 MB     
Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2016

Inštalátory pre počítače Macintosh

Produkt Typ Inštalátor Veľkosť Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous
Oprava AcrobatDCUpd1501720053.dmg 324 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2016
Acrobat DC Classic Oprava Acrobat2015Upd1500630201.dmg 255 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2016
Acrobat Reader DC Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1501720053_MUI.dmg 93 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2016
Acrobat Reader DC Classic Oprava AcroRdr2015Upd1500630201_MUI.dmg 92 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2016

Opravy chýb

Prehliadač

 • 4172453, 4172735: Niektoré písma so zloženými znakmi (umlaut) sa nezobrazujú správne a spôsobujú chybu.

Úpravy

 • 4174411, 4175424: [Mac OS] prerušované: Nepodarilo sa vykonať operáciu „Pridať obrázok“ pomocou tlačidla dostupného na hornom paneli nástrojov na úpravu aplikácií.

Skombinovať

 • 4175015: [Mac OS]: Aplikácia Acrobat zlyhá pri pridávaní súborov PDF v kombinovanom okne presunutím.

Pridávanie poznámok

 • 4172996: Vytvorenie predvolených vlastností nefunguje v prípade vlastností textu v textovom rámčeku.
 • 4173747, 4173495: Používatelia nemôžu meniť vlastnosti textu mimo aplikácie Komentáre.

PDFMaker

 • 4174914: [Mac OS] Riešenie chyby pri kompilácii pre 64-bitovú verziu aplikácie Word.

HighBeam

 • 4169676, 4175961: [prerušované] Počas tlače do súboru Adobe PDF sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie – „AcroTray.exe stopped working.“ (Súbor AcroTray.exe prestal fungovať).

JavaScript

 • 4174873, 4174874: Vytvorenie modálneho dialógového okna pomocou funkcie app.execDialog() funguje len v prípade, že sú otvorené viaceré inštancie takýchto súborov.

Inštalátory

 • 4176808, 4176809: Náhodné zlyhania v aplikácii Reader DC zaznamenané v prípade, že je aplikácia Acrobat DC vlastníkom súboru PDF.

Známe problémy

Zoznam aktuálnych problémov nájdete na lokalite Známe problémy | Acrobat DC, Reader DC.

Technické podrobnosti

Prejdite na lokalitu Poznámky k vydaniu, kde získate nasledujúce informácie:

 • Ako aktualizovať
 • Poradie aktualizácií
 • Definícia typov vydaní
 • Systémové požiadavky
 • Jazyková podpora
 • Kompatibilita
 • Rozvrh dátumov konca životnosti produktov

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online