Toto vydanie aplikácie Adobe Acrobat DC predstavuje rýchlu opravu, ktorá sa týka dôležitých regresií zavedených vo vydaní z júla 2015.

Dostupné inštalátory

Inštalátory pre systém Windows

 Produkt Typ Inštalátor Veľkosť Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous Oprava AcrobatDCUpd1500820084_incr.msp 2,94 MB   Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2015
Acrobat DC Classic Oprava Acrobat2015Upd1500630061_incr.msp 2,93 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2015
Acrobat Reader DC Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1500820084_incr.msp 4,46 MB   Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2015
Acrobat Reader DC MUI Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1500820084_MUI_incr.msp 1,83 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2015
Acrobat Reader DC MUI Classic Oprava AcroRdr2015Upd1500630061_MUI_incr.msp 1,76 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2015

Inštalátory pre počítače Macintosh

Produkt Typ Inštalátor Veľkosť Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous
Oprava AcrobatDCUpd1500820084.dmg 154,2 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2015
Acrobat DC Classic Oprava Acrobat2015Upd1500630061.dmg 157,3 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2015
Acrobat Reader DC Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1500820084_MUI.dmg 79,2 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2015
Acrobat Reader DC Classic Oprava AcroRdr2015Upd1500630061_MUI.dmg 82,2 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2015

Opravy chýb

Skenovať

 • 4028606, 4028607: Aj po vybraní možnosti „Obe strany“ v dialógovom okne vlastného skenu sa naskenuje len prvá strana.
 • 4028631, 4028632: Aj keď je zrušené začiarknutie políčka „Vyzvať na skenovanie ďalších strán“, zobrazí sa výzva.

Nástroj JavaScript

 • 4028567, 4028639: Dynamické formuláre PDF založené na XFA už nefungujú v aplikácii Acrobat/Reader DC.
 • 4028546, 4028548: V aplikácii Acrobat/Reader DC sa zmenil koreňový formulár.
 • 4028555, 4028556: V aplikácii Acrobat/Reader DC sa zmenilo rozlišovanie názvov.

Používateľské rozhranie

 • 4028637, 4028638: Zobrazuje sa dialóg zlyhania Acrobat Reader DC, aj keď Reader nie je spustený.

Známe problémy

Zoznam aktuálnych problémov nájdete na lokalite Známe problémy | Acrobat DC, Reader DC.

Technické podrobnosti

Prejdite na lokalitu Poznámky k vydaniu, kde získate nasledujúce informácie:

 • Ako aktualizovať
 • Poradie aktualizácií
 • Definícia typov vydaní
 • Systémové požiadavky
 • Jazyková podpora
 • Kompatibilita
 • Rozvrh dátumov konca životnosti produktov

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online