Toto vydanie, ktoré predstavuje rýchlu opravu pre aplikácie Acrobat DC, Acrobat 2017, Acrobat Reader DC a Acrobat Reader 2017, sa týka dôležitých regresií zavedených vo vydaní z augusta 2017.

Dostupné inštalátory

Inštalátory pre systém Windows

 Produkt Typ Inštalátor Veľkosť (MB) Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous Oprava AcrobatDCUpd1701220095.msp 230.00 Všetky Aktualizácia z augusta 2017
Acrobat DC Classic 2015 Oprava Acrobat2015Upd1500630354.msp 140.50 Všetky Aktualizácia z augusta 2017
Acrobat 2017 Oprava Acrobat2017Upd1701130065.msp 86.50 Všetky Aktualizácia z augusta 2017
Acrobat Reader DC Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1701220095.msp 95.50 Všetky Aktualizácia z augusta 2017
Acrobat Reader DC MUI Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1701220095_MUI.msp 62.50 Všetky Aktualizácia z augusta 2017
Acrobat Reader DC MUI Classic 2015 Oprava AcroRdr2015Upd1500630354_MUI.msp
38.50 Všetky Aktualizácia z augusta 2017
Acrobat Reader 2017 MUI Oprava AcroRdr2017Upd1701130065_MUI.msp 40.00 Všetky Aktualizácia z augusta 2017

Inštalátory pre počítače Macintosh

Produkt Typ Inštalátor Veľkosť (MB) Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous
Oprava AcrobatDCUpd1701220095.dmg 351.50 Všetky Aktualizácia z augusta 2017
Acrobat DC Classic 2015 Oprava Acrobat2015Upd1500630354_incr.dmg
14.60 Všetky Aktualizácia z augusta 2017
Acrobat 2017 Oprava Acrobat2017Upd1701130065.dmg 264.50 Všetky Aktualizácia z augusta 2017
Acrobat Reader DC MUI Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1701220095_MUI.dmg
115.50 Všetky Aktualizácia z augusta 2017
Acrobat Reader DC MUI Classic 2015 Oprava AcroRdr2015Upd1500630354_MUI_incr.dmg
3.00 Všetky Aktualizácia z augusta 2017
Acrobat Reader 2017 MUI Oprava AcroRdr2017Upd1701130065_MUI.dmg 113.50 Všetky Aktualizácia z augusta 2017

Opravy chýb

Prehliadač

  • Aplikácia Acrobat neukladá posledný stav okna a vždy sa otvorí maximalizovaná. [4221441]

Formuláre – XFA

  • Aplikácia Acrobat zlyhá pri spustení niektorých súborov LC. [4221442, 4221444, 4221445]

Integrácia služieb

  • Po aktualizácii z augusta 2017 sa opakovane otvára kontextové okno nástroja Upraviť PDF. [4221522]

Známe problémy

Zoznam aktuálnych problémov nájdete na lokalite Známe problémy | Acrobat DC, Reader DC.

Technické podrobnosti

Prejdite na lokalitu Poznámky k vydaniu, kde získate nasledujúce informácie:

  • Ako aktualizovať
  • Poradie aktualizácií
  • Definícia typov vydaní
  • Systémové požiadavky
  • Jazyková podpora
  • Kompatibilita
  • Rozvrh dátumov konca životnosti produktov

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online