Toto vydanie, ktoré predstavuje rýchlu opravu pre aplikácie Acrobat DC, Acrobat 2017, Acrobat Reader DC a Acrobat Reader 2017, sa týka konkrétnych funkčných problémov na začiatku vydania z augusta 2017.

Dostupné inštalátory

Inštalátory pre systém Windows

 Produkt Typ Inštalátor Veľkosť (MB) Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous Oprava AcrobatDCUpd1701220098.msp 299 Všetky Aktualizácia z augusta 2017
Acrobat DC Classic 2015 Oprava Acrobat2015Upd1500630355.msp 140 Všetky Aktualizácia z augusta 2017
Acrobat 2017 Oprava Acrobat2017Upd1701130066.msp 86,2 Všetky Aktualizácia z augusta 2017
Acrobat Reader DC Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1701220098.msp 95,5 Všetky Aktualizácia z augusta 2017
Acrobat Reader DC MUI Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1701220098_MUI.msp 62,1 Všetky Aktualizácia z augusta 2017
Acrobat Reader DC MUI Classic 2015 Oprava AcroRdr2015Upd1500630355_MUI.msp 38,2 Všetky Aktualizácia z augusta 2017
Acrobat Reader 2017 MUI Oprava AcroRdr2017Upd1701130066_MUI.msp 40 Všetky Aktualizácia z augusta 2017

Inštalátory pre počítače Macintosh

Produkt Typ Inštalátor Veľkosť (MB) Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous
Oprava AcrobatDCUpd1701220098.dmg 351,3 Všetky Aktualizácia z augusta 2017
Acrobat DC Classic 2015 Oprava Acrobat2015Upd1500630355.dmg 247,8 Všetky Aktualizácia z augusta 2017
Acrobat 2017 Oprava Acrobat2017Upd1701130066.dmg 264,3 Všetky Aktualizácia z augusta 2017
Acrobat Reader DC MUI Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1701220098_MUI.dmg 115,2 Všetky Aktualizácia z augusta 2017
Acrobat Reader DC MUI Classic 2015 Oprava AcroRdr2015Upd1500630355_MUI.dmg 94,1 Všetky Aktualizácia z augusta 2017
Acrobat Reader 2017 MUI Oprava AcroRdr2017Upd1701130066_MUI.dmg 113,6 Všetky Aktualizácia z augusta 2017

Opravy chýb

Anotácie

 • Automaticky rozpoznané adresy URL nie sú presmerované na ich príslušné webové lokality v dokumente PDF. [4221718] 

Tlač

 • Tlačový výstup je zrkadlovým obrazom počas tlače dokumentu PDF napísaného v hebrejčine. [4221638, 4222206, 4222214]

Formuláre – XFA

 • Adobe Reader DC XFA – riziko vzdialeného vykonania kódu s použitím po uvoľnení. [4211091, 4211092, 4211093] Ďalšie informácie nájdete na adrese http://blogs.adobe.com/psirt/?p=1484.

Uľahčiť prístup

 • Prístup: Štruktúra tagov sa mení počas opravovania rozsahu riadkov/stĺpcov tabuľky. [4221301, 4222097]

Prehliadač

 • Nemožno zmeniť poradie viacerých kariet v okne aplikácie Reader. [4221621]
 • Nemožno odstrániť prvú stranu niektorých dokumentov PDF. [4221968, 4221997]
 • Doplnky tretích strán sa zobrazujú v centre nástrojov počas fungovania aplikácie Acrobat v režime jednej karty. [4221827]

Známe problémy

Zoznam aktuálnych problémov nájdete na lokalite Známe problémy | Acrobat DC, Reader DC.

Technické podrobnosti

Prejdite na lokalitu Poznámky k vydaniu, kde získate nasledujúce informácie:

 • Ako aktualizovať
 • Poradie aktualizácií
 • Definícia typov vydaní
 • Systémové požiadavky
 • Jazyková podpora
 • Kompatibilita
 • Rozvrh dátumov konca životnosti produktov

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online