Toto vydanie, ktoré predstavuje rýchlu opravu pre aplikácie Acrobat DC a Acrobat Reader DC, sa týka niektorých dôležitých opráv chýb.

Dostupné inštalátory

Táto rýchla oprava je určená pre aplikácie Acrobat a Reader DC Continuous so sledovaním aktualizácií.

Inštalátory pre systém Windows

 Produkt Typ Inštalátor Veľkosť Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous Oprava AcrobatDCUpd1501020059.msp
126,5 MB Všetky DC – základ
Acrobat Reader DC Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1501020059.msp
61,3 MB Všetky DC – základ
Acrobat Reader DC MUI Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1501020059_MUI.msp
31,2 MB Všetky DC – základ MUI

Inštalátory pre počítače Macintosh

Produkt Typ Inštalátor Veľkosť Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous
Oprava AcrobatDCUpd1501020059.dmg 249,3 MB Všetky DC – základ
Acrobat Reader DC Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1501020059_MUI.dmg 86,3 MB Všetky DC – základ

Opravy chýb

Knižnica dokumentov PDF

  • 4111603: Vylepšenie stability aplikácie Acrobat pri spracúvaní určitých súborov.

Zachytenie webu

  • 4105651: Program Firefox 43 (a novší) nepreberá aktualizované rozšírenie PDFMaker podpísané spoločnosťou FireFox.

Známe problémy

Zoznam aktuálnych problémov nájdete na lokalite Známe problémy | Acrobat DC, Reader DC.

Technické podrobnosti

Prejdite na lokalitu Poznámky k vydaniu, kde získate nasledujúce informácie:

  • Ako aktualizovať
  • Poradie aktualizácií
  • Definícia typov vydaní
  • Systémové požiadavky
  • Jazyková podpora
  • Kompatibilita
  • Rozvrh dátumov konca životnosti produktov

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online