Toto vydanie, ktoré predstavuje rýchlu opravu pre aplikácie Acrobat DC a Acrobat Reader DC, sa týka dôležitých regresií zavedených vo vydaní z januára 2017.

Dostupné inštalátory

Inštalátory pre systém Windows

 Produkt Typ Inštalátor Veľkosť Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous Oprava AcrobatDCUpd1502320056.msp 195,9 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, január 2017
Acrobat DC Classic Oprava Acrobat2015Upd1500630280.msp
136,9 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, január 2017
Acrobat Reader DC Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1502320056.msp 71,9 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, január 2017
Acrobat Reader DC MUI Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1502320056_MUI.msp
41,1 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, január 2017
Acrobat Reader DC MUI Classic Oprava AcroRdr2015Upd1500630280_MUI.msp 35,8 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, január 2017

Inštalátory pre počítače Macintosh

Produkt Typ Inštalátor Veľkosť Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous
Oprava AcrobatDCUpd1502320056.dmg
316,3 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, január 2017
Acrobat DC Classic Oprava Acrobat2015Upd1500630280.dmg
244,6 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, január 2017
Acrobat Reader DC Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1502320056_MUI.dmg
92 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, január 2017
Acrobat Reader DC Classic Oprava AcroRdr2015Upd1500630280_MUI.dmg
92,1 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, január 2017

Opravy chýb

Prehliadač

 • 4203604, 4203605: [Win 10] Aplikácia Acrobat Reader zlyhá, ak je v systéme Windows 7 spustená so zapnutým režimom kompatibility.
 • 4203446, 4203451: Pri otváraní súboru PDF aplikácia Acrobat zobrazí chybu nesprávneho parametra.
 • 4203439, 4203456, 4203457: Výskyt viacerých zlyhaní v dôsledku prístupu nulového ukazovateľa.

Formuláre

 • 4203579, 4203580: Rok vybratého dátumu je v niektorých prípadoch znížený o jedna.

Známe problémy

Zoznam aktuálnych problémov nájdete na lokalite Známe problémy | Acrobat DC, Reader DC.

Technické podrobnosti

Prejdite na lokalitu Poznámky k vydaniu, kde získate nasledujúce informácie:

 • Ako aktualizovať
 • Poradie aktualizácií
 • Definícia typov vydaní
 • Systémové požiadavky
 • Jazyková podpora
 • Kompatibilita
 • Rozvrh dátumov konca životnosti produktov

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online