Toto vydanie aplikácie Adobe Acrobat DC predstavuje rýchlu opravu, ktorá sa týka regresie písma zavedenej vo vydaní z júla 2016.

Dostupné inštalátory

Inštalátory pre systém Windows

Produkt Typ Inštalátor Veľkosť Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous Oprava AcrobatDCUpd1501720051_incr.msp 0,12 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2016
Acrobat DC Classic Oprava Acrobat2015Upd1500630199_incr.msp 0,12 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2016
Acrobat Reader DC Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1501720051_incr.msp 0,26 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2016
Acrobat Reader DC MUI Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1501720051_MUI_incr.msp 0,11 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2016
Acrobat Reader DC MUI Classic Oprava AcroRdr2015Upd1500630199_MUI_incr.msp 0,11 MB     
Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2016

Inštalátory pre počítače Macintosh

Produkt Typ Inštalátor Veľkosť Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous
Oprava AcrobatDCUpd1501720051_incr.dmg 27,1 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2016
Acrobat DC Classic Oprava Acrobat2015Upd1500630199_incr.dmg 25,9 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2016
Acrobat Reader DC Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1501720051_MUI_incr.dmg 15,7 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2016
Acrobat Reader DC Classic Oprava AcroRdr2015Upd1500630199_MUI_incr.dmg 14,4 MB Všetky Aktualizácia aplikácie DC, júl 2016

Opravy chýb

Prehliadač

  • 4172453: Niektoré písma, ako napríklad „DejaVu Sans Condensed“, sa nezobrazujú správne a pri otváraní súboru PDF s takýmito písmami sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie – „Nemožno extrahovať vložené písmo „<font_name>“. Niektoré znaky sa nemusia správne zobraziť alebo vytlačiť.“

Známe problémy

Zoznam aktuálnych problémov nájdete na lokalite Známe problémy | Acrobat DC, Reader DC.

Technické podrobnosti

Prejdite na lokalitu Poznámky k vydaniu, kde získate nasledujúce informácie:

  • Ako aktualizovať
  • Poradie aktualizácií
  • Definícia typov vydaní
  • Systémové požiadavky
  • Jazyková podpora
  • Kompatibilita
  • Rozvrh dátumov konca životnosti produktov

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online