Toto vydanie, ktoré predstavuje rýchlu opravu pre aplikácie Acrobat DC a Acrobat Reader DC, sa týka niektorých dôležitých opráv chýb.

Dostupné inštalátory

Inštalátory pre systém Windows

 Produkt Typ Inštalátor Veľkosť Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous Oprava AcrobatDCUpd1501620045.msp 189 MB   Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, máj 2016
Acrobat DC Classic Oprava Acrobat2015Upd1500630174.msp 130 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, máj 2016
Acrobat Reader DC Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1501620045.msp 66 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, máj 2016
Acrobat Reader DC MUI Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1501620045_MUI.msp 36 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, máj 2016
Acrobat Reader DC MUI Classic Oprava AcroRdr2015Upd1500630174_MUI.msp 34 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, máj 2016

Inštalátory pre systém Mac OS

Produkt Typ Inštalátor Veľkosť Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous
Oprava AcrobatDCUpd1501620045.dmg 322 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, máj 2016
Acrobat DC Classic Oprava Acrobat2015Upd1500630174.dmg
252 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, máj 2016
Acrobat Reader DC Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1501620045_MUI.dmg 91 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, máj 2016
Acrobat Reader DC Classic Oprava AcroRdr2015Upd1500630174_MUI.dmg 90 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, máj 2016

Opravy chýb

Spolupráca

 • 4156193, 4154076: chyba „Nemožno vytvoriť zdieľaný priečinok“ sa zobrazí pri inicializácii odosielania v prípade zdieľaného komentovania zo sieťového priečinka.

Integrácia služieb

 • 4146719: pri vytváraní prispôsobených pozvánok v službe Send & Track používateľ nemôže používať medzerník a kláves Enter pri písaní v poliach predmetu a správy.
 • 4154742, 4154741: dôjde k zlyhaniu aplikácie, ak volanie API na získanie zoznamu súborov Box vráti hodnotu poľa total_count, ktorá je väčšia než veľkosť poľa položiek.

Digitálne certifikáty

 • 4156038: prihlasovanie čipovej karty pomocou ovládačov CSP, ktoré nepodporujú algoritmus SHA2, sa preruší.

Prehliadač

 • 4155309, 4155310: pri druhom použití lupy stiahnutím prstov na inej strane sa vrátite na stranu, kde ste lupu použili po prvý raz.
 • 4153893, 4154004: [Mac] problém s vykresľovaním: anotácie, polia formulárov, číselné hodnoty sa nezobrazujú pri vykonaní zmeny úrovne priblíženia pomocou zariadenia track pad.
 • 4153854, 4153855: [Mac] posúvaním v režime jednej strany sa neposuniete k spodnej časti strany, namiesto toho prejdete na nasledujúcu stranu prostredníctvom gesta dvoma prstami na dotykovom zariadení.
 • 4153928, 4153931: aplikácia zlyhá pri otváraní súboru s chybami.

Anotácie

 • 4154248: predvoľba funkcie Pridať text sa neuloží pri zmene viacerých vlastností textu.
 • 4156697: pri nastavení zobrazenia viacerých kariet na možnosť „OFF“ (VYP.) sa v prípade, že sú otvorené viaceré súbory vo formáte PDF, po zatvorení jedného súboru PDF prestane zobrazovať zoznam poznámok.

Katalóg

 • 4157231, 4157140: indexované cesty k súborom aplikácie Acrobat DC neupravujú hĺbku cesty k priečinku.

Distiller

 • 4156417: [Non English Languages/Jazyky okrem angličtiny] aplikácia Distiller zlyhá pri pokuse o získanie prístupu k predvoľbám a niektorým iným nastaveniam.

Známe problémy

Zoznam aktuálnych problémov nájdete na lokalite Známe problémy | Acrobat DC, Reader DC.

Technické podrobnosti

Prejdite na lokalitu Poznámky k vydaniu, kde získate nasledujúce informácie:

 • Ako aktualizovať
 • Poradie aktualizácií
 • Definícia typov vydaní
 • Systémové požiadavky
 • Jazyková podpora
 • Kompatibilita
 • Rozvrh dátumov konca životnosti produktov

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online