Toto vydanie, ktoré predstavuje rýchlu opravu pre aplikácie Acrobat DC a Acrobat Reader DC, sa týka dôležitých regresií zavedených vo vydaní z mája 2016.

Dostupné inštalátory

Inštalátory pre systém Windows

 Produkt Typ Inštalátor Veľkosť Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous Oprava AcrobatDCUpd1501620041.msp 189 MB   Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, máj 2016
Acrobat DC Classic Oprava Acrobat2015Upd1500630173.msp 130 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, máj 2016
Acrobat Reader DC Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1501620041.msp 66 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, máj 2016
Acrobat Reader DC MUI Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1501620041_MUI.msp 36 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, máj 2016
Acrobat Reader DC MUI Classic Oprava AcroRdr2015Upd1500630173_MUI.msp 34 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, máj 2016

Inštalátory pre systém Mac OS

Produkt Typ Inštalátor Veľkosť Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous
Oprava AcrobatDCUpd1501620041.dmg 323 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, máj 2016
Acrobat DC Classic Oprava Acrobat2015Upd1500630173.dmg 252 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, máj 2016
Acrobat Reader DC Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1501620041_MUI.dmg 91 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, máj 2016
Acrobat Reader DC Classic Oprava AcroRdr2015Upd1500630173_MUI.dmg 90 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, máj 2016

Opravy chýb

Tlač

 • 4152231, 4153178: [Mac OS] Dialógové okno Tlačiť sa neotvorí po kliknutí na príkaz tlače v súbore pdf.

Úpravy

 • 4152117: Po povolení úprav v zostave vydania sa vytvorí súbor Dump.txt (používa sa na ladenie).

Pridávanie poznámok

 • 4146731: Odpoveď pridaná do poznámky, v ktorej sa už odpovede nachádzali, sa stratí pri navigácii v zozname poznámok.

Prehliadač

 • 4147440, 4147639: Vykonanie gesta pinch zoom, keď sa dialógové okno Náhľad výstupu ponechá otvorené, vedie k problémom s vykreslením.
 • 4147437, 4147638: Kliknutím na začiarkavacie políčko Celkové plošné krytie v dialógovom okne Náhľad výstupu sa neaktualizuje plátno.

Odoslať a sledovať

 •  4146719: [Windows] Počas vytvárania personalizovaných pozvánok v nástroji Odoslať a sledovať používateľ nemôže používať klávesy medzery a Enter.

Portfóliá

 • 4152874: Pri použití možnosti tlače „Všetky súbory PDF v tomto portfóliu“ sa vyskytuje chyba – „Na dokončenie tejto operácie nie je k dispozícii dostatok voľnej pamäte“.

Prvé spustenie 

 • 4148188: [Karta SMS] Ikony príznakov sa na počítačoch HiDPI zobrazujú skreslene.

Známe problémy

Zoznam aktuálnych problémov nájdete na lokalite Známe problémy | Acrobat DC, Reader DC.

Technické podrobnosti

Prejdite na lokalitu Poznámky k vydaniu, kde získate nasledujúce informácie:

 • Ako aktualizovať
 • Poradie aktualizácií
 • Definícia typov vydaní
 • Systémové požiadavky
 • Jazyková podpora
 • Kompatibilita
 • Rozvrh dátumov konca životnosti produktov

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online