Toto vydanie, ktoré predstavuje rýchlu opravu pre aplikácie Acrobat DC a Acrobat Reader DC, sa týka niektorých dôležitých opráv chýb.

Dostupné inštalátory

Inštalátory pre systém Windows

Produkt Typ Inštalátor Veľkosť Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous Oprava AcrobatDCUpd1502020042.msp 198 MB Všetky Aktualizáciu z októbra 2016
Acrobat DC Classic Oprava Acrobat2015Upd1500630244.msp
137 MB Všetky Aktualizáciu z októbra 2016
Acrobat Reader DC Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1502020042.msp 72 MB Všetky Aktualizáciu z októbra 2016
Acrobat Reader DC MUI Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1502020042_MUI.msp 41 MB Všetky Aktualizáciu z októbra 2016
Acrobat Reader DC MUI Classic Oprava AcroRdr2015Upd1500630244_MUI.msp 36 MB     
Všetky Aktualizáciu z októbra 2016

Inštalátory pre systém Mac OS

Produkt Typ Inštalátor Veľkosť Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous
Oprava AcrobatDCUpd1502020042.dmg 329 MB Všetky Aktualizáciu z októbra 2016
Acrobat DC Classic Oprava Acrobat2015Upd1500630244.dmg 251 MB Všetky Aktualizáciu z októbra 2016
Acrobat Reader DC Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1502020042_MUI.dmg 99 MB Všetky Aktualizáciu z októbra 2016
Acrobat Reader DC Classic Oprava AcroRdr2015Upd1500630244_MUI.dmg 92 MB Všetky Aktualizáciu z októbra 2016

Opravy chýb

Zabezpečenie

 • 4196740, 4196861: Certifikáty uložené v kľúčenke nie je možné použiť na digitálne podpisovanie dokumentov v systéme Mac OS 10.11.6.

Prehliadač

 • 4196584: Pri otváraní dokumentov PDF v prehliadači Internet Explorer sa zobrazí sivá obrazovka alebo stránka, často z webových aplikácií.

Tlač

 • 4196738: [Win 10: RS] Na vytlačených dokumentoch sa nachádzajú čierne pásy.

Spolupráca

 • 4196736, 4196859: Funkcia „Priložiť k e-mailu“ prestala fungovať po aktualizácii aplikácie Acrobat DC na vydanie z októbra 2016.

PDFMaker

 • 4196828, 4196737: V aplikácii Outlook 2007 nie je pomocou doplnku PDFMaker možné previesť e-maily na dokumenty PDF.
 • 4196744: Možnosť „Vyhľadať viacero slov alebo frázu“ nástroja Redigovať pracuje veľmi pomaly.

Známe problémy

Zoznam aktuálnych problémov nájdete na lokalite Známe problémy | Acrobat DC, Reader DC.

Technické podrobnosti

Prejdite na lokalitu Poznámky k vydaniu, kde získate nasledujúce informácie:

 • Ako aktualizovať
 • Poradie aktualizácií
 • Definícia typov vydaní
 • Systémové požiadavky
 • Jazyková podpora
 • Kompatibilita
 • Rozvrh dátumov konca životnosti produktov

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online