Toto vydanie predstavuje rýchlu opravu aplikácií Acrobat DC a Acrobat Reader DC, ktorá sa týka kritického zlomu vo vlastníctve PDF zavedenej po vydaní aktualizácie Windows 10 TH2.

Inštalátory pre systém Windows

 Produkt Typ Inštalátor Veľkosť Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous Oprava AcrobatDCUpd1500920079.msp 114,7 MB   Všetky Základňa DC, apríl 2015
Acrobat DC Classic Oprava Acrobat2015Upd1500630097.msp
89,7 MB Všetky Základňa DC, apríl 2015
Acrobat Reader DC Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1500920079.msp
55,3 MB Všetky Základňa DC, apríl 2015
Acrobat Reader DC MUI Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1500920079_MUI.msp
33,9 MB Všetky Základňa DC, apríl 2015
Acrobat Reader DC MUI Classic Oprava AcroRdr2015Upd1500630097_MUI.msp
27,7 MB Všetky Základňa DC, apríl 2015

Opravy chýb

Inštalátory

  • 4088088: Opravy kompatibility Windows 10 TH2.

Známe problémy

Zoznam aktuálnych problémov nájdete na lokalite Známe problémy | Acrobat DC, Reader DC.

Technické podrobnosti

Prejdite na lokalitu Poznámky k vydaniu, kde získate nasledujúce informácie:

  • Ako aktualizovať
  • Poradie aktualizácií
  • Definícia typov vydaní
  • Systémové požiadavky
  • Jazyková podpora
  • Kompatibilita
  • Rozvrh dátumov konca životnosti produktov

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online