Toto vydanie, ktoré predstavuje rýchlu opravu pre aplikácie Acrobat DC a Acrobat Reader DC, sa týka dôležitých regresií zavedených vo vydaní z novembra 2017.

Dostupné inštalátory

Inštalátory pre systém Windows

 Produkt Typ Inštalátor Veľkosť (MB) Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous Oprava AcrobatDCUpd1800920050.msp
230 Všetky Aktualizácia z novembra 2017
Acrobat Reader DC Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1800920050.msp
98,1 Všetky Aktualizácia z novembra 2017
Acrobat Reader DC MUI Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1800920050_MUI.msp
64,6 Všetky Aktualizácia z novembra 2017

Inštalátory pre počítače Macintosh

Produkt Typ Inštalátor Veľkosť (MB) Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous
Oprava AcrobatDCUpd1800920050.dmg
353,5
Všetky Aktualizácia z novembra 2017
Acrobat Reader DC MUI Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1800920050_MUI.dmg
118,3 Všetky Aktualizácia z novembra 2017

Opravy chýb

Prehliadač

 • 4226351: po inovácii na vyššiu verziu softvéru Sierra (macOS 10.13) sa zobrazujú upozornenia na viaceré kľúčenky prehliadača Safari.

Formuláre

 • 4231510: v aplikácii Acrobat sa nepodarilo otvoriť súbor PDF vytvorený v aplikácii LiveCycle Designer.

Produkcia tlače

 • 4231445: aplikácia Acrobat zlyhá počas prezerania súboru PDF prostredníctvom funkcie Náhľad výstupu alebo pri povolenej funkcii Tlač pretlače.
 • 4231558: aplikácia Acrobat zlyhá počas prevádzania priamych farieb do farebného priestoru CMYK.

PDFMaker

 • 4230329: počas prevádzania súboru do formátu PDF chýbajú niektoré obrázky prítomné v súbore vo formáte Word.

Vykreslenie

 • 4231270: niektoré súbory sú v aplikácii Reader alebo Acrobat prázdne.
 • 4231592: v určitých vytvorených súboroch PDF s písmom Arial sa zobrazia skomolené znaky.

Prehliadač

 • 4231225: po zatvorení pravej table (RHP) sa nástroje tretích strán nezobrazujú na hornom paneli.

Známe problémy

Zoznam aktuálnych problémov nájdete na lokalite Známe problémy | Acrobat DC, Reader DC.

Technické podrobnosti

Prejdite na lokalitu Poznámky k vydaniu, kde získate nasledujúce informácie:

 • Ako aktualizovať
 • Poradie aktualizácií
 • Definícia typov vydaní
 • Systémové požiadavky
 • Jazyková podpora
 • Kompatibilita
 • Rozvrh dátumov konca životnosti produktov

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online