Toto vydanie, ktoré predstavuje rýchlu opravu pre aplikácie Acrobat DC a Acrobat Reader DC, adresuje dôležitú regresiu predstavenú vo vydaní z októbra 2015 pre systém Windows.

Dostupné inštalátory

Inštalátory pre systém Windows

 Produkt Typ Inštalátor Veľkosť Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous Oprava AcrobatDCUpd1500920071_incr.msp 2,18 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, október 2015
Acrobat Reader DC Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1500920071_incr.msp 1,17 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, október 2015
Acrobat Reader DC MUI Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1500920071_MUI_incr.msp 1,02 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, október 2015

Opravy chýb

Prehliadač

  • 4069884: Panel úloh systému Windows je viditeľný v režime zobrazenia na celú obrazovku, ak je RHP zbalené.

Známe problémy

Zoznam aktuálnych problémov nájdete na lokalite Známe problémy | Acrobat DC, Reader DC.

Technické podrobnosti

Prejdite na lokalitu Poznámky k vydaniu, kde získate nasledujúce informácie:

  • Ako aktualizovať
  • Poradie aktualizácií
  • Definícia typov vydaní
  • Systémové požiadavky
  • Jazyková podpora
  • Kompatibilita
  • Rozvrh dátumov konca životnosti produktov

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online