Toto vydanie, ktoré predstavuje rýchlu opravu pre aplikácie Acrobat DC a Acrobat Reader DC, sa týka dôležitých regresií zavedených vo vydaní z októbra 2015.

Dostupné inštalátory

Inštalátory pre systém Windows

 Produkt Typ Inštalátor Veľkosť Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous Oprava AcrobatDCUpd1500920077.msp 103,7 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, október 2015
Acrobat DC Classic Oprava Acrobat2015Upd1500630096.msp 89,7 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, október 2015
Acrobat Reader DC Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1500920077.msp 50,1 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, október 2015
Acrobat Reader DC MUI Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1500920077_MUI.msp 28,7 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, október 2015
Acrobat Reader DC MUI Classic Oprava AcroRdr2015Upd1500630096_MUI.msp 27,7 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, október 2015

Inštalátory pre počítače Macintosh

Produkt Typ Inštalátor Veľkosť Jazyk Nahrádza
Acrobat DC Continuous
Oprava AcrobatDCUpd1500920077.dmg 168,5 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, október 2015
Acrobat DC Classic Oprava Acrobat2015Upd1500630096.dmg 158,5 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, október 2015
Acrobat Reader DC Continuous Oprava AcroRdrDCUpd1500920077_MUI.dmg 80,8 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, október 2015
Acrobat Reader DC Classic Oprava AcroRdr2015Upd1500630096_MUI.dmg 80,9 MB Všetky Aktualizáciu aplikácie DC, október 2015

Opravy chýb

Prvé spustenie

 • 4075935, 4075937: [Mac] Dialógy funkcie FTE/High Beam sa pri systéme s dvoma monitormi zobrazujú skreslene a nemožno ich zrušiť.

Prehliadač

 • 4074776, 4074782: Pri vykreslení prázdnej strany počas otvárania dokumentu PDF sa zobrazí chyba „Došlo k chybe pri načítaní tohto dokumentu (14)“.
 • 4074961 [len verzia Continuous]: Funkcia OLE (Object Linking and embedding) nefunguje.

Knižnica dokumentov PDF

 • 4077439, 4077440: V tomto dokumente PDF sa nezobrazujú záložky a prílohy.

Uložiť

 • 4077469, 4077467: V prípade dokumentov PDF prevzatých z internetu/novo vytvorených dokumentov PDF nefungujú v operačnom systéme ElCapitan pre počítače Mac OS žiadne možnosti položky „Uložiť ako iné...“ pri ukladaní súborov do rovnakého priečinka.

Známe problémy

Zoznam aktuálnych problémov nájdete na lokalite Známe problémy | Acrobat DC, Reader DC.

Technické podrobnosti

Prejdite na lokalitu Poznámky k vydaniu, kde získate nasledujúce informácie:

 • Ako aktualizovať
 • Poradie aktualizácií
 • Definícia typov vydaní
 • Systémové požiadavky
 • Jazyková podpora
 • Kompatibilita
 • Rozvrh dátumov konca životnosti produktov

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online