Príručka používateľa Zrušiť

Sprievodca akciami (Acrobat Pro)

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Akcie

Ak na svoje súbory pravidelne aplikujete jednu alebo viac rovnakých príkazov, môžete ušetriť čas aj údery na klávesnici, keď použijete akciu – definovanú sériu príkazov so špecifickými nastaveniami a určeným poradím, ktorú aplikujete v jednom kroku. Akciu môžete aplikovať na jeden dokument, na niekoľko dokumentov alebo na sadu dokumentov. Dokonca môžete pred spustením akcie naskenovať a zlúčiť niekoľko dokumentov do jedného dokumentu PDF.

Súčasťou aplikácie Acrobat je niekoľko vopred definovaných akcií. Môžete tiež vytvoriť svoje akcie. Prístup k akciám a ich správe získate výberom položky Všetky nástroje > Použiť riadené akcie.

Aplikácia Adobe Acrobat tiež umožňuje exportovať a importovať akcie a príkazy, aby ste ich mohli zdieľať s ostatnými používateľmi.

Poznámka:

Rozhranie a architektúra akcií nahrádza režim dávkových skriptov dostupný v starších verziách aplikácie Acrobat. Väčšinu vašich dávkových skriptov aplikácie Acrobat XI môžete importovať ako akcie. Niektoré vyžadujú menšie úpravy.

Spustenie akcie

Aplikácia Acrobat obsahuje niekoľko jednoduchých preddefinovaných akcií, ktoré môžete použiť na zvýšenie produktivity svojej práce. Tieto akcie predstavujú bežné úlohy, ktoré sa bežne vykonávajú pri príprave súborov na distribúciu. Pred spustením týchto akcií nemusíte otvárať žiadne súbory PDF.

Poznámka:

Pri spustení sekvencie na dokumentoch PDF, ktoré požadujú heslo, sa môžete vyhnúť zobrazovaniu výziev na zadanie hesla. Automatizujte zadávanie hesla alebo zadajte spôsob zabezpečenia pre tieto súbory na paneli Sprievodca akciou v dialógovom okne Predvoľby. Ak vyberiete položku Nepýtať sa na heslo, dokumenty PDF, ktoré požadujú heslo, sa nespracujú.

 1. Vyberte položku Všetky nástroje > Použiť riadené akcie. V zozname akcií na table vpravo sa zobrazí zoznam dostupných akcií.

 2. Vyberte akciu zo zoznamu. Ľavý panel sa zmení a zobrazí všetky úlohy v rámci akcie, ako aj pokyny, ktoré poskytol autor danej akcie.

 3. Pod položkou Súbory na spracovanie kliknite na položku Pridať súbory a vyberte súbory, na ktorých chcete spustiť danú akciu. Akciu môžete spustiť v aktuálne otvorenom súbore alebo pridať ďalšie priečinky či e-mailové prílohy.

 4. Keď sú v zozname všetky súbory, ktoré chcete spracovať, v ľavom dolnom paneli vyberte položku Spustiť.

 5. Ak vás aplikácia Acrobat na to vyzve, zadajte ďalšie informácie.

Ako sa akcie postupne dokončujú, začiarknutie označuje dokončené akcie alebo úlohy. Po úspešnom dokončení všetkých úloh budete môcť svoju prácu uložiť. Vyskakovacie okno môžete uložiť alebo zrušiť. V ľavom dolnom rohu si môžete zobraziť Úplnú správu alebo výberom položky Hotovo dokončiť akciu.

Poznámka:

Výberom tlačidla Stop na ľavom paneli môžete vykonanie akcie zastaviť. Aplikácia Acrobat uloží všetky súbory, ktoré už boli spracované podľa definície v akcii. V akcii môžete pokračovať výberom položky Pokračovať alebo môžete ukončiť ďalšie vykonanie akcie výberom ikony krížika pred názvom činnosti na paneli vpravo.

Vytvorenie vlastnej akcie

Aby bolo jednoduchšie sledovať vašu akciu, môžete zoskupiť kroky do panelov, pridať oddeľovacie čiary a vložiť pokyny. Akciu môžete obmedziť iba na konkrétne súbory, použiť na všetky súbory v priečinku alebo nechať používateľa vybrať súbor z rôznych zdrojov, ako je skener, webová stránka či schránka.

 1. Vyberte položku Všetky nástroje > Použiť riadené akcie. V zozname akcií na ľavom paneli sa zobrazí zoznam dostupných akcií.

 2. Na ľavom paneli vyberte položku Akcie v časti PRIDAŤ A SPRAVOVAŤ a vyberte položku Nová akcia.

  Zobrazí sa dialógové okno Vytvoriť novú akciu.

 3. Ak chcete akciu použiť na špecifický súbor alebo na všetky súbory v priečinku, vyberte položku Súbor  alebo Priečinok  v časti Súbory na spracovanie. Prejdite na požadovaný súbor alebo priečinok a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

 4. Na table Vyberte nástroje na pridanie rozbaľte panely a dvojitým kliknutím na úlohu danú úlohu pridajte. Môžete pridať viac úloh. Úlohy sa vykonávajú podľa poradia v zozname Kroky akcií na zobrazenie.

 5. Ak chcete preddefinovať voľby pre úlohu, vyberte položku  Zadanie nastavení.

 6. Ak chcete, aby akcia vyzvala používateľa na zvolenie volieb, vyberte začiarkavacie políčko Spýtať sa užívateľa.

 7. Podľa potreby pridajte ďalšie úlohy.

 8. Dolaďte akciu pomocou tlačidiel vpravo. Pridajte nové zoskupenie panelov, pokyny alebo oddeľovaciu čiaru, alebo premiestnite položky v zozname alebo ich odstráňte zo zoznamu.

  Vytvorí nové zoskupenie panelov v spodnej časti aktuálnej sady úloh. Po výzve zadajte názov panela a kliknite na položku Uložiť.

  Pridá pokyny pod aktuálne vybratou úlohou. Keď sa zobrazí výzva, zadajte pokyny a kliknite na položku Uložiť.

  Pridá oddeľovaciu čiaru pod aktuálne vybratou úlohou.

  Premiestni aktuálne vybratú položku vyššie v rámci zoznamu. Môžete premiestniť úlohu, pokyny, oddeľovaciu čiaru alebo celé zoskupenie panelov.

  Premiestni aktuálne vybratú položku nižšie v rámci zoznamu. Môžete premiestniť úlohu, pokyny, oddeľovaciu čiaru alebo celé zoskupenie panelov.

  Odstráni aktuálne vybratú položku. Položky vyberajte opatrne. Môžete odstrániť celé zoskupenie panelov.

 9. Vyberte položku Uložiť.

 10. V dialógovom okne Uložiť akciu zadajte názov a popis akcie a vyberte tlačidlo Uložiť.

Správa vlastných akcií

Pomocou dialógového okna Spravovať akcie môžete upravovať, premenúvať, kopírovať, odstraňovať, importovať alebo exportovať akcie.

Úprava akcie

 1. Vyberte položku Všetky nástroje > Použiť riadené akcie. V zozname akcií na ľavom paneli sa zobrazí zoznam dostupných akcií.

 2. V ľavom paneli vyberte položku Spravovať akcie. Zobrazí sa dialógové okno Spravovať akcie.

 3. V dialógovom okne Spravovať akcie vyberte akciu a vyberte tlačidlo Upraviť na úpravu úloh alebo nastavení. Dialógové okno Upraviť akcie môžete použiť aj na zobrazenie akcie a ukončenie bez uloženia zmien.

  Poznámka:

  Akcie, ktoré sú dostupné mimo tohto okna, nie je možné upravovať.

 4. Ak chcete pridať úlohy, rozbaľte panely na table Vyberte nástroje na pridanie a vyberte úlohu.

 5. Vyberte položku Uložiť.

 6. V prípade potreby upravte popis v dialógovom okne Uložiť akciu a vyberte možnosť Uložiť.

Premenovanie akcie

 1. Vyberte položku Všetky nástroje > Použiť riadené akcie. V zozname akcií na ľavom paneli sa zobrazí zoznam dostupných akcií.

 2. V ľavom paneli vyberte položku Spravovať akcie. Zobrazí sa dialógové okno Spravovať akcie.

 3. V dialógovom okne Spravovať akcie vyberte akciu a vyberte tlačidlo Premenovať.

  Poznámka:

  Akcie, ktoré sú dostupné mimo tohto okna, nie je možné premenovať.

 4. V dialógovom okne Uložiť akciu v prípade potreby zadajte nový názov a popis a vyberte tlačidlo Uložiť.

Kopírovanie akcie

Môžete duplikovať akciu a pred uložením jej kópie môžete upraviť úlohy v akcii.

 1. Vyberte položku Všetky nástroje > Použiť riadené akcie. V zozname akcií na ľavom paneli sa zobrazí zoznam dostupných akcií.

 2. V ľavom paneli vyberte položku Spravovať akcie. Zobrazí sa dialógové okno Spravovať akcie.

 3. V dialógovom okne Spravovať akcie vyberte akciu a vyberte tlačidlo Kopírovať.

 4. V prípade potreby zadajte názov a popis akcie v dialógovom okne Uložiť akciu a vyberte možnosť Uložiť.

  Vytvorí sa nová kópia vybranej akcie a pridá sa do zoznamu Vybrať akciu.

Odstránenie akcie

 1. Vyberte položku Všetky nástroje > Použiť riadené akcie. V zozname akcií na ľavom paneli sa zobrazí zoznam dostupných akcií.

 2. V ľavom paneli vyberte položku Spravovať akcie. Zobrazí sa dialógové okno Spravovať akcie.

 3. V dialógovom okne Spravovať akcie vyberte akciu a vyberte tlačidlo Odstrániť.

  Poznámka:

  Akcie, ktoré sú dostupné mimo tohto okna, nie je možné odstrániť.

 4. V potvrdzovacom dialógovom okne vyberte možnosť Áno.

Exportovanie akcie

 1. Vyberte položku Všetky nástroje > Použiť riadené akcie. V zozname akcií na ľavom paneli sa zobrazí zoznam dostupných akcií.

 2. V ľavom paneli vyberte položku Spravovať akcie. Zobrazí sa dialógové okno Spravovať akcie.

 3. V dialógovom okne Spravovať akcie vyberte akciu a vyberte tlačidlo Exportovať.

 4. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov a umiestnenie súboru a uložte akciu. Súbory s akciami majú príponu .sequ.

 5. Vyberte položku Uložiť.

Importovanie akcie

 1. Vyberte položku Všetky nástroje > Použiť riadené akcie. V zozname akcií na ľavom paneli sa zobrazí zoznam dostupných akcií.

 2. V ľavom paneli vyberte položku Spravovať akcie. Zobrazí sa dialógové okno Spravovať akcie.

 3. V dialógovom okne Spravovať akcie vyberte tlačidlo Importovať.

  Poznámka:

  Akciu môžete importovať aj dvojitým kliknutím na súbor .sequ.

 4. V dialógovom okne Otvoriť vyberte súbor akcie, ktorý chcete importovať, a vyberte položku Otvoriť. Súbory s akciami majú príponu .sequ.

 5. V potvrdzovacom dialógovom okne vyberte možnosť OK.

  Poznámka:

  Ak akcia obsahuje JavaScript, zobrazí sa správa, že vybraná akcia obsahuje JavaScript. Pokračujte výberom možnosti Importovať alebo importovanie zrušte kliknutím na možnosť Zrušiť.

Automatické zadávanie hesla pre akcie

Pred spustením akcií pre súbory PDF, ktoré sú zašifrované alebo chránené heslom, môžete nastaviť svoj digitálny identifikátor tak, aby sa požadované heslá zadávali automaticky.

Poznámka:

 Na paneli Sprievodca akciami v dialógovom okne Predvoľby zadajte metódu zabezpečenia pre tieto súbory. Ak vyberiete položku Nepýtať sa na heslo, dokumenty PDF, ktoré požadujú heslo, sa nespracujú.

 1. Otvorte dialógové okno Predvoľby . Vyberte položku Acrobat > Preferencie (macOS) alebo ponuku   > Preferencie (Windows).

 2. V zozname Kategórie na ľavej strane kliknite na položku Podpisy.

 3. V časti Identity a dôveryhodné certifikáty vyberte položku Viac.

 4. V ľavej časti otvorte položku Digitálne ID a vyberte voľbu Súbory digitálnych ID.

 5. Vyberte identifikátor zo zoznamu napravo a potom vyberte nasledujúce príkazy na hornej lište:

  Prihlásenie

  Prihlásenie pomocou určeného digitálneho identifikátora. Zadajte heslo a vyberte položku OK.

  Odhlásiť sa

  Odhlásenie pomocou určeného digitálneho identifikátora pri dokončení spustenia akcie.

Vytváranie a správa vlastných príkazov

Vlastné príkazy umožňujú vopred nakonfigurovať príkazy, napríklad Vodoznak a Hlavička a päta, na skrátenie času potrebného na nastavenie každého príkazu. Šetrí sa tým čas za opakované úlohy.

Vlastné príkazy majú jeden krok a možno ich aplikovať len na aktuálny dokument, zatiaľ čo akcie predstavujú sekvenciu viacerých krokov a možno ich aplikovať na viaceré súbory.

Vytvorenie vlastného príkazu

 1. Vyberte položku Všetky nástroje > Použiť riadené akcie > Nový vlastný príkaz.

 2. V dialógovom okne Nový vlastný príkaz sa na ľavej table zobrazí zoznam prispôsobiteľných príkazov. Vyberte príkaz, ktorý chcete prispôsobiť.

 3. V prípade potreby zmeňte označenie a tip príkazu. Môžete tiež vybrať, či sa majú pri spustení príkazu zobrazovať voľby príkazov.

 4. Vyberte položku Voľby príkazov. V dialógovom okne vyberte alebo zadajte príslušné hodnoty alebo voľby a vyberte tlačidlo OK.

 5. Výberom tlačidla OK uložíte nový vlastný príkaz.

  Príkaz sa zobrazí na ľavom paneli v časti Vlastné príkazy.

Spustenie vlastného príkazu

 1. Vyberte položku Všetky nástroje > Použiť riadené akcie.

 2. Na ľavom paneli v časti Vlastné príkazy vyberte názov príkazu.

Správa vlastných príkazov

Pomocou dialógového okna Spravovať vlastné príkazy môžete upravovať, kopírovať, premenovávať, odstraňovať, meniť poradie, importovať alebo exportovať príkazy.

 1. Vyberte položku Všetky nástroje > Použiť riadené akcie.

 2. V dialógovom okne Spravovať vlastné príkazy vyberte v zozname príkaz a kliknite na príslušné tlačidlo. Postupujte podľa pokynov alebo výziev na obrazovke a dokončite úlohu.

 3. Po dokončení vyberte tlačidlo Zatvoriť.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online