Rozšírenie Vytváranie súborov PDF aplikácie Acrobat slúži na prevedenie webových stránok do formátu PDF. Ak toto rozšírenie zapnete, pribudne panel s nástrojmi Vytváranie súborov PDF aplikácie Acrobat a kontextová ponuka po kliknutí pravým tlačidlom na prevedenie webových stránok a prepojení do formátu PDF.

Ak chcete zapnúť rozšírenie Acrobat Create PDF v programe Firefox:

 1. Spustite program Mozilla Firefox.

 2. V systéme Windows stlačením klávesu Alt zobrazíte panel s menu programu Firefox. V systéme Mac OS už je zobrazený.

 3. Prejdite na položku Nástroje (Tools) -> Doplnky (Add-ons).

 4. Zobrazí sa správca doplnkov. Na ľavej table vyberte položku Rozšírenia (Extensions). Zobrazí sa rozšírenie s názvom Adobe Acrobat a vedľa neho tlačidlo Zapnúť (ako je znázornené na snímke nižšie).

  Rozšírenia programu Firefox pre rozšírenie PDF
 5. Kliknite na tlačidlo Zapnúť (Enable) pre rozšírenie Adobe Acrobat – Create PDF.

 6. Reštartujte program Firefox.

  Panel s nástrojmi a kontextové menu po kliknutí pravým tlačidlom rozšírenia Vytváranie súborov PDF sú teraz zapnuté (ako je znázornené na snímke nižšie). Môžete ich používať na prevod webového obsahu do formátu PDF.

Zapnuté rozšírenie
Možnosti vytvárania súborov PDF

Ak panel s nástrojmi rozšírenia nie je k dispozícii, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. Prejdite do menu prehliadača Firefox > Prispôsobiť (Customize).

  Možnosť prispôsobenia prehliadača Firefox
 2. Potiahnite ikonu rozšírenia Acrobat z tably Ďalšie nástroje a funkcie (Additional Tools and Features) na panel menu prehliadača Firefox.  

  Potiahnite rozšírenie Acrobat z ľavej tably na pravú tablu
 3. Kliknite na položku Ukončiť prispôsobenie (Exit Customize). Panel s nástrojmi rozšírenia sa teraz zobrazuje v paneli menu prehliadača Firefox.

  Rozšírenie Acrobat v menu prehliadača Firefox

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online