Prečo upozornenie na program Flash Player?

Na zobrazovanie obsahu v súboroch PDF, portfóliách PDF a ďalších funkcií je potrebný program Flash Player. Aplikácie Adobe Reader a Acrobat už viac neobsahujú program Flash Player a funkcie, ktoré vyžadujú program Flash, teraz využívajú jeho miestnu kópiu v zariadení. Táto nová stratégia umožňuje používateľom a správcom spravovať aktualizácie programu Flash Player nezávisle od aktualizácií produktu Acrobat.

Inštalácia programu Flash Player pre koncových používateľov

  1. Navštívte stránku na prevzatie programu Adobe Flash Player pre Windows | pre Mac.

  2. Kliknite na položku Inštalovať teraz. Inštalátor programu Flash Player sa prevezme do počítača.

  3. Inštaláciu spustíte otvorením alebo dvojitým kliknutím na prevzatý súbor.

  4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite inštaláciu. 

Inštalácia programu Flash Player pre IT

Podnikové IT systémy a správcovia musia prevziať inštalačný súbor vhodný na distribúciu v rámci ich organizácie. Informácie o postupe nájdete tu: Distribúcia programu Flash Player.

Systémové požiadavky programu Flash Player

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online