Aktualizácia aplikácie Acrobat a používanie aplikácie Adobe Digital Editions

Aktualizácia aplikácie Acrobat

Súbory a komponenty aplikácie Acrobat je možné aktualizovať niekoľkými rôznymi spôsobmi. Niektoré aktualizácie sú dostupné, keď otvoríte PDF, ktoré automaticky spustí proces aktualizácie. Ak napríklad otvoríte formulár, ktorý používa písma pre ázijské jazyky, zobrazí sa otázka, či sa majú tieto písma prevziať. Ďalšie aktualizácie sú dostupné len v menu Pomocník a musíte ich inštalovať ručne. Niektoré aktualizácie sú dostupné automaticky i ručne.

Ručná aktualizácia softvéru

 1. Vyberte voľby Pomocník > Skontrolovať aktualizácie a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zmena predvolieb aktualizácií

 1. Zvoľte možnosť Upraviť > Predvoľby (Windows) alebo Acrobat / Adobe Acrobat Reader > Predvoľby (Mac OS).

 2. V zozname Kategórie v ľavej časti vyberte položku Aktualizácie.
 3. V časti Skontrolovať aktualizácie vyberte jednu z nasledujúcich možností inštalácie aktualizácií:

  Automaticky inštalovať aktualizácie (odporúča sa)

  (Windows) Aplikácia Acrobat pravidelne kontroluje dôležité aktualizácie, preberá ich a automaticky ich inštaluje. Po dokončení vás malá správa na paneli úloh upozorní na to, že váš softvér bol aktualizovaný. Táto metóda je najlepším spôsobom, ako aplikáciu Acrobat udržiavať v aktuálnom a zabezpečenom stave.

  Automaticky preberať aktualizácie, ale umožniť mi vybrať si čas ich inštalácie

  Aplikácia Acrobat pravidelne kontroluje dôležité aktualizácie a preberá ich. Aplikácia Acrobat vás vyzve na spustenie inštalácie.

  Upozorniť ma, ale umožniť mi vybrať si čas prevzatia a inštalácie aktualizácií

  Aplikácia Acrobat pravidelne kontroluje dôležité aktualizácie a upozorní vás na ne. Aktualizácie môžete prevziať a nainštalovať podľa toho, ako vám to vyhovuje.

  Nepreberať ani neinštalovať aktualizácie

  Aplikácia Acrobat nekontroluje aktualizácie. Namiesto toho kontrolujete aktualizácie sami (Pomocník > Skontrolovať aktualizácie). Táto voľba je najmenej bezpečná a odporúča sa iba v organizáciách, ktoré aktualizácie nasadzujú inými spôsobmi.

Správa nastavenia zabezpečenia

Ak organizácia používa zásady zabezpečenia založené na serveri, aplikáciu Acrobat môžete nastaviť na pravidelné vyhľadávanie aktualizácií týchto zásad. Zabezpečenie založené na serveri môže nastaviť správca, ktorý poskytne adresu URL, z ktorej sa budú získavať aktualizácie zabezpečenia.

 1. V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie a vyberte voľbu Zabezpečenie.
 2. V časti Nastavenie zabezpečenia vyberte voľbu Načítať nastavenie zabezpečenia zo servera.
 3. Do poľa URL zadajte adresu servera.
 4. Zadajte, ako často sa majú vyhľadávať aktualizácie zabezpečenia.
 5. Ak chcete, aby sa pred vyhľadávaním aktualizácií zásad na serveri zobrazilo upozornenie, vyberte voľbu Potvrdiť pred inštaláciou.

Adobe Digital Editions

Na čítanie a usporiadanie elektronických kníh a ďalších publikácií môžete použiť softvér Adobe® Digital Editions dostupný zdarma. Adobe Digital Editions je samostatná webová rozsiahla internetová aplikácia (RIA), ktorá nahrádza funkcie pre elektronické knihy z predchádzajúcich verzií aplikácie Acrobat.

Keď nainštalujete aplikáciu Adobe Digital Editions, položky z vašej existujúcej knihovničky sa automaticky importujú a budú dostupné v novom prostredí knihovničky aplikácie Adobe Digital Editions. Do svojej knihovničky v aplikácii Adobe Digital Editions môžete tiež ručne importovať jednotlivé dokumenty PDF.

Poznámka:

Aplikácia Adobe Digital Editions sa automaticky nainštaluje do počítača pri prvom otvorení elektronickej knihy.

Ak chcete získať ďalšie informácie o aplikácii Adobe Digital Editions a prevziať softvér, prejdite na adresu www.adobe.com/go/learn_acr_digital_en.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?