Aplikácia Acrobat 2017 predstavuje najnovšiu verziu softvéru Acrobat pre stolné počítače poskytovanú formou doživotnej licencie. Zjednodušuje každodenné úlohy s dokumentmi PDF a obsahuje veľa vylepšení na zvýšenie produktivity pri práci s dokumentmi PDF na stolnom počítači.

Aplikácia Acrobat DC je najnovšia verzia softvéru Acrobat s možnosťou prihlásenia na odber. Vďaka tejto aplikácii Acrobat DC budete mať vždy najaktuálnejšiu verziu softvéru Acrobat s najnovšími produktovými inováciami a nástrojmi pre stolný počítač i mobilné zariadenie. Disponuje všetkými možnosťami softvéru Acrobat 2017 a navyše si už nebudete musieť znova kupovať aktualizácie.

Ak sa prihlásite na odber aplikácie Acrobat DC vylepšenej o služby Document Cloud, získate za nízky mesačný poplatok priebežný prístup k najnovším nástrojom dokumentu PDF v počítači, prehliadači a mobilných zariadeniach , ktoré vám pomôžu dosiahnuť viac počas práce s dokumentmi v kancelárii alebo na cestách:

 • Vytvárať, upravovať a podpisovať dokumenty PDF pomocou mobilnej aplikácie Acrobat Reader Mobile.
 • Vytvárať súbory PDF z dokumentov, obrázkov alebo fotografií aplikácií Microsoft Word, Excel a PowerPoint v mobilnom zariadení alebo online.
 • Konvertovať súbory PDF na upraviteľné súbory aplikácií Microsoft Word, Excel, PowerPoint alebo na súbory vo formáte RTF v mobilnom zariadení alebo online.
 • Upravovať text v dokumente PDF v zariadení iPad.
 • Organizovať strany v súboroch PDF z tabletu alebo smartfónu so systémom iOS alebo Android.
 • Premeniť fotoaparát mobilného zariadenia na prenosný skener.
 • Premeniť súbory Adobe Photoshop (PSD), Illustrator (AI) alebo InDesign (INDD) na dokumenty PDF
 • Skombinovať viacero súborov do jedného súboru PDF.
 • Získavať podpisy od ostatných, sledovať odpovede a archivovať podpísané dokumenty.
 • Odosielať, sledovať a potvrdzovať príjem dôležitých dokumentov bez nutnosti využitia expresných zásielok.
 • Ukladať a získavať zabezpečený prístup k súborom online vďaka 100 GB úložisku.

 

Čo je nové v aplikácii Acrobat 2017

Jednoduché porovnávanie súborov

S úplne novým nástrojom Porovnať súbory môžete teraz rýchlo a presne zistiť rozdiely medzi dvoma verziami súboru PDF.

 • Porovnajte dve verzie dokumentu a zistite všetky zmeny v texte a obrázkoch.
 • Pozrite si zrozumiteľný súhrn výsledkov, ktorý vám poskytne prehľad rozdielov v súboroch.
 • Jednoducho sa presúvajte v dokumente a prezrite si jednotlivé rozdiely pomocou zobrazenia vedľa seba alebo zobrazenia jednej strany.
 • Filtrujte zmeny a rýchlo si prezrite všetky rozdiely v texte, obrázkoch, anotáciách, formátovaní, hlavičke/päte alebo pozadí.
 1. Vyberte položky Nástroje > Porovnať súbory.

  Poznámka: Tento nástroj mal v minulosti názov Porovnať dokumenty.

  Vyberte súbory na porovnanie
 2. Kliknite na položku Vybrať súbor vľavo a vyberte staršiu verziu súboru, ktorý chcete porovnať. Kliknite na položku Vybrať súbor vpravo a vyberte novšiu verziu súboru, ktorý chcete porovnať.

 3. Kliknite na položku Porovnať.

 4. Aplikácia Acrobat zobrazí výsledky v novom dokumente, ktorý uvádza zrozumiteľný súhrn všetkých rozdielov medzi súbormi.

  Porovnanie výsledkov
 5. Kliknutím na tlačidlo Prejsť na prvú zmenu začnite podrobne kontrolovať jednotlivé zmeny v súbore.

Ďalšie informácie nájdete v časti Porovnanie dvoch verzií súboru PDF.

Rozhranie s kartami na zobrazovanie viacerých dokumentov PDF

Pri otváraní viacerých dokumentov PDF v rovnakej relácii sa teraz tieto dokumenty otvoria ako karty v rovnakom okne aplikácie. Medzi jednotlivými kartami v hornej časti okna môžete prepínať kliknutím na názov súboru uvedený na príslušnej karte. Ak sa počet otvorených dokumentov PDF už nezmestí do zobrazenia dokumentu, v pravom hornom rohu sa zobrazia tlačidlá Predchádzajúce a Ďalšie umožňujúce prechádzať cez karty dokumentov.

Zobrazenie s kartami

Aplikácia Acrobat automaticky prispôsobí veľkosť kariet v prípade, ak sa dokumenty nezmestia do okna zobrazenia. Všetky otvorené súbory sú teraz uvedené dole v ponuke Okná. Ak chcete prepnúť na konkrétny otvorený dokument, môžete buď kliknúť na kartu dokumentu, alebo vybrať jeho názov v ponuke Okná.

Vyberte názov súboru v ponuke Okno.

Rozhranie s kartami je predvolene zapnuté. Ak chcete zobraziť každý otvorený dokument PDF v novom okne aplikácie namiesto na novej karte, vo voľbách Úpravy > Predvoľby > Všeobecné zrušte označenie políčka Otvoriť dokumenty ako nové karty v rovnakom okne (vyžaduje reštart). Reštartuje aplikáciu Acrobat.

Vypnutie rozhrania s kartami

Vytváranie nových zoznamov s odrážkami

Aplikácia Acrobat teraz zobrazuje ovládacie prvky pre zoznam s odrážkami a očíslovaný zoznam na paneli Formát úpravy dokumentu PDF. Teraz môžete vytvárať nové zoznamy s odrážkami a číslované zoznamy, previesť existujúci odsek na zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam, previesť zoznamy späť na obyčajný text a konvertovať zoznamy z jedného typu na druhý. Aplikácia Acrobat teraz taktiež vyhľadá prípadné zoznamy s odrážkami a číslované zoznamy v dokumente a zobrazí ich v spodnej časti rozbaľovacej ponuky príslušného zoznamu oddelené tenkou sivou čiarou.

Vytváranie nových položiek zoznamu pomocou panela Formát na pravej table

Položku zoznamu môžete pridať aj pomocou klávesnice. Napríklad pred odsek môžete napísať písmeno „a“, za ktorým bude nasledovať uzatvárajúca zátvorka „)“, a potom pridať jednu medzeru. Aplikácia Acrobat automaticky vloží očíslovaný zoznam začínajúci „a)“.

Jednoduchšie skenovanie do PDF

Nástroj skenovania má teraz nové zjednodušené používateľské rozhranie. Vďaka novému rozhraniu budete môcť jednoducho skenovať papierové dokumenty do formátu PDF pomocou predvolených nastavení alebo prednastavenej možnosti. Budete tiež môcť jednoducho dolaďovať nastavenia skenovania v rámci jedného rozhrania pomocou prepínačov, ikony ozubeného kolieska alebo oboch.

Prístup k nástroju skenovania získate cez položku Nástroje > Vytvoriť PDF > Skener.

Nové používateľské rozhranie funkcie Skenovať do PDF

Ďalšie informácie nájdete v časti Skenovanie dokumentov do formátu PDF.

Používanie digitálnych identifikátorov

Úplne nový nástroj Certifikáty umožňuje digitálne podpisovať, certifikovať a overovať dokumenty pomocou digitálneho identifikátora ľahšie ako kedykoľvek predtým.

 • Všetko jednoducho nastavte. V súboroch, na čipových kartách alebo tokenoch USB nájdite existujúce digitálne identifikátory a jednoducho ich nastavte na podpisovanie.
 • Prispôsobte vzhľad svojho podpisu. K svojmu podpisu pridajte podstatné informácie, ako sú logo, dátum alebo dôvod podpisu.
 • Použite obrázok svojho podpisu. Nakreslite svoj podpis alebo nahrajte naskenovaný obrázok, ktorý pridáte k svojej digitálnej totožnosti.

Nové pracovné postupy konfigurácie digitálneho identifikátora

Existujúce digitálne identifikátory môžete využiť na vytvorenie nových identifikátorov. Podľa toho, či vo vašom počítači je, alebo nie je k dispozícii digitálny identifikátor, sa vám zobrazí jeden z dvoch pracovných postupov zobrazených nižšie.

Keď nie je k dispozícii žiaden digitálny identifikátor:

 1. Keď vytvoríte podpisové pole alebo naň kliknete a žiadny digitálny identifikátor nie je k dispozícii, zobrazí sa nasledujúca výzva.

  Výzva na konfiguráciu digitálneho identifikátora
 2. Kliknite na možnosť Konfigurovať digitálny identifikátor. Zobrazí sa dialógové okno Nakonfigurovať digitálny identifikátor na podpisovanie.

  Vyberte typ digitálneho identifikátora
 3. Vyberte typ požadovaného digitálneho identifikátora, kliknite na možnosť Pokračovať a potom podľa pokynov sprievodcu vytvorte identifikátor.

  Ak vyberiete možnosť Vytvoriť nový digitálny identifikátor, v závislosti od operačného systému sa vám zobrazí nasledujúci súbor možností.

  Vyberte miesto na uloženie digitálneho identifikátora
  V systéme Windows

  Vyberte miesto na uloženie digitálneho identifikátora
  Na počítačoch s OS Mac sa zobrazí nová možnosť – Uložiť do Kľúčenky Apple


Ak sa nájde jeden alebo viac digitálnych identifikátorov:

 1. Keď vytvoríte podpisové pole alebo naň kliknete a máte k dispozícii jeden alebo viac digitálnych identifikátorov na podpis, zobrazí sa nasledujúce dialógové okno, z ktorého možno vybrať požadovaný digitálny identifikátor.

  Vyberte digitálny identifikátor zo zoznamu
 2. Vyberte požadovaný digitálny identifikátor a pokračujte v podpisovaní.

Ďalšie informácie nájdete v časti Digitálne identifikátory.

Vylepšené vyhľadávanie nástrojov

Pomocou vylepšeného vyhľadávania nástrojov na pravej table rýchlo nájdete nástroj, ktorý potrebujete na vykonanie určitej úlohy.

Vyhľadajte nástroj alebo príkaz na pravej table

Odosielanie a správa zdieľaných recenzií v počítačoch Mac

V počítačoch Mac teraz môžete iniciovať zdieľané recenzie v službe SharePoint a sami sa na nich podieľať, čo umožňuje rýchlo poskytovať aj získavať spätnú väzbu.

Ďalšie informácie nájdete v časti Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365.

Výber motívu používateľského rozhrania

Ako doplnok k svetlosivému motívu má teraz aplikácia Acrobat a Acrobat Reader nový tmavosivý motív, ktorý je zladený s inými produktmi Creative Cloud, ako napr. Photoshop, Illustrator a Premiere Pro. Tento motív vytvára vizuálne príjemné používanie, najmä pri práci s bohatými farbami a dizajnom. Taktiež výrazne zjednodušuje súčasnú prácu vo viacerých aplikáciách.

V rámci predvoleného nastavenia zostáva motív svetlosivý. Ak ho chcete zmeniť na tmavosivý, prejdite na položku Zobrazenie > Motív zobrazenia > Tmavosivý.

Nový tmavosivý motív

Vylepšené pridávanie poznámok

Poskytujte a dostávajte rýchlu a jasnú spätnú väzbu vďaka úplne novým nástrojom na zadávanie poznámok a intuitívnemu dotykovému rozhraniu.

 • Panel s nástrojmi Poznámka si môžete prispôsobiť, aby sa na ňom zobrazovali funkcie, ktoré používate.
 • Bez problémov môžete meniť farbu, písmo alebo veľkosť textu poznámky.
 • Poznámky si môžete ľahko prezerať a prechádzať nimi. Poznámky môžete organizovať podľa strany, autora, dátumu, typu, stavu začiarknutia alebo farby. Rýchlu správu poznámok zároveň umožňujú filtre.
 • Odpovedajte na lístky s poznámkami prostredníctvom jedného vlákna, ktoré zobrazí všetky odpovede na anotáciu v jednej konverzácii.
 • Na dotykových zariadeniach ťuknutím na vyplniteľné textové polia zobrazíte softvérovú klávesnicu.
 • Činnosti súvisiace s poznámkami – ako napríklad odstránenie, premiestnenie alebo pridanie poznámky k textu – môžete ovládať pomocou klávesových skratiek. Keď otvoríte nástroj Poznámka, v predvolenom nastavení sa aktivujú skratky na označenie textu.
 • Pomocou nového zvýrazňovača môžete označovať naskenované dokumenty bez toho, aby bolo potrebné spustiť OCR.

Bez problémov meňte farbu, písmo alebo veľkosť textu poznámky

Jednoducho vyberte a upravte farbu zvýraznenia textu – okno výberu farby nájdete na paneli nástrojov Poznámka.

Okno výberu farby na paneli nástrojov na zadávanie poznámok

Nástroje na formátovanie textu sa pre nástroje Písací stroj a Textové pole zobrazujú automaticky. Len čo kliknete na ľubovoľné miesto na stránke, pod panelom nástrojov Poznámka sa zobrazí rozbaľovacia ponuka Vlastnosti textu.

Nástroje na formátovanie textu sa pre nástroje Písací stroj a Textové pole zobrazujú automaticky

Poznámky si môžete ľahko prezerať a prechádzať nimi

Organizácia na table poznámok podľa strán.

Organizácia založená na stranách pre poznámky

Odpovedajte na lístky s poznámkami v rámci jedného vlákna

Každá anotácia sa teraz zobrazuje ako konverzácia, pod ktorou sa objavujú všetky odpovede vo forme jedného vlákna.

Odpovede v rámci jedného vlákna

Kreslenie pomocou technológie DirectInk

Aplikácia Acrobat teraz podporuje novú technológiu DirectInk od spoločnosti Microsoft. Umožňuje vám prstom alebo hardvérovým perom plynulejšie kresliť a písať do súborov PDF v zariadeniach so systémom Windows 10.

Náhľad súborov

Pozrite si náhľady súborov a otvárajte obľúbené nástroje priamo v zobrazení Domov. Po kliknutí na názov súboru v zozname posledných súborov sa na pravej table zobrazí panel s podrobnosťami uvádzajúci miniatúrny náhľad súboru spolu s často používanými nástrojmi. Kliknutím otvorte požadovaný nástroj alebo výberom možnosti Odstrániť z posledných odstráňte súbor zo zoznamu posledných súborov.

Náhľad súborov v zobrazení Domov

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online