Novinky v aplikácii Acrobat DC

Acrobat DC

Aplikácia Acrobat DC spolu s online službami predstavuje kompletné riešenie pre dokumenty PDF, ktoré vám umožní prácu s najdôležitejšími dokumentmi v počítači, na webe i v mobilných zariadeniach. Ak chcete využívať nové funkcie a vylepšenia, aktualizujte svoju aplikáciu Acrobat pre stolové počítače a mobilnú aplikáciu alebo sa prihláste do webovej služby Acrobat Web.

Desktopová aplikácia Acrobat DC

Vydanie z júna 2022

Spoločnosť Adobe nasadzuje toto vydanie postupne. Ak chcete okamžite zažiť nové funkcie, aktualizujte Acrobat – v ponuke Pomocník kliknite na položku Skontrolovať aktualizácie a podľa pokynov na obrazovke dokončite proces aktualizácie.

V tomto vydaní sú zavedené nasledujúce nové funkcie. Ak sa chcete o funkcii dozvedieť viac, kliknite na položky >.

Aplikácia Acrobat teraz zobrazuje kartu Čo je nové, na ktorej sa dozviete o nových funkciách po nainštalovaní aktualizácie a prvom spustení aplikácie Acrobat.

Karta Novinky sa zobrazí v nasledovných situáciách:

 • Spustíte aplikáciu Acrobat a prejdete do zobrazenia Domov.

  Karta Novinky

 • Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat. Modrý kontextový tip vás vyzve Pozrieť si, čo je nové.

  Výzva Čo je nové

Prípadne si môžete pozrieť nové funkcie kedykoľvek v sekcii Pomocník > Pozrite si, čo je nové.

Pozrite si, čo je nové

Poznámka:

Táto funkcia sa zavádza ako experiment a nemusí byť k dispozícii všetkým používateľom.

Pri prvom spustení aplikácie Acrobat sa prostredníctvom školiaceho kurzu naučíme, ako používať nástroje a postupy aplikácie Acrobat. Možnosť opätovného spustenia školiaceho kurzu o nástrojoch je dostupná aj pre niekoľko vybraných nástrojov Acrobat, napr. Upraviť PDF, Usporiadať stránky, Redigovať, Vyplniť a podpísaťPripraviť formulár. Kurz spustíte kliknutím na ktorúkoľvek z možností nižšie:

 • Začnite so školiacim kurzom z ponuky Pomocník

  Pri práci s ktorýmkoľvek z vybraných nástrojov Acrobat prejdite do ponuky Pomocník a vyberte možnosť Začať s kurzom k nástroju <názov nástroja>.

  Začnite so školiacim kurzom z ponuky Pomocník

 • Začnite so školiacim kurzom a kliknite pravým tlačidlom na nástroj

  Pravým tlačidlom kliknite na nástroj na paneli vpravo a vyberte možnosť Spustiť kurz.

  Začnite so školiacim kurzom a kliknite pravým tlačidlom na nástroj

Poznámka:

Táto funkcia sa zavádza ako experiment a nemusí byť k dispozícii všetkým používateľom.

Keď sa prihlásite do aplikácie Acrobat, na ľavom paneli Acrobat Domov sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžete nainštalovať. To pomáha zúžitkovať ponuku aplikácie Acrobat v spoločnej architektúre a komponentoch naprieč platformami – počítačovými, webovými aj mobilnými. Môžete si nainštalovať nasledovné aplikácie:

 • Mobilná aplikácia Acrobat Reader
 • Mobilná aplikácia Adobe Scan
 • Rozšírenie Acrobat pre prehliadač Chrome/Edge
 • Acrobat online
Poznámka:

Rozšírenie Acrobat pre váš predvolený prehliadač sa uvádza v zozname v rámci aplikácií. Ak nie je vaším predvoleným prehliadačom ani Chrome ani Edge, aplikácia Acrobat nezobrazí žiadne rozšírenie prehliadača.

Aplikácie uvedené na ľavom paneli karty Domov aplikácie Acrobat.

Môžete tiež kliknúť na mriežkovú ponuku v pravom hornom rohu globálneho panela a zobraziť aplikácie, ktoré môžete nainštalovať.

Kliknite na mriežkovú ponuku

Poznámka:

Táto funkcia sa zavádza ako experiment a nemusí byť k dispozícii všetkým používateľom.

Inštalácia mobilných aplikáciíe

 1. Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:

  • Na karte Domov aplikácie Acrobat v ľavom paneli kliknite na mobilnú aplikáciu Acrobat Reader alebo Adobe Scan, ktorú chcete nainštalovať.
  • Kliknite na mriežkovú ponuku v pravom hornom rohu hlavnej lišty a následne kliknite na tlačidlo Získať aplikáciu, čím nainštalujete mobilnú aplikáciu Acrobat Reader alebo Adobe Scan.
  Inštalácia mobilných aplikácií z ľavého panela
  Inštalácia mobilných aplikácií z ľavého panela

  Inštalácia mobilných aplikácií z mriežkovej ponuky
  Inštalácia mobilných aplikácií z mriežkovej ponuky

 2. Aplikácia Acrobat zobrazuje QR kód. Naskenujte QR kód fotoaparátom telefónu a nainštalujte aplikáciu z obchodu App Store alebo Google Play.

  Mobilná aplikácia Acrobat Reader
  Mobilná aplikácia Acrobat Reader

  Mobilná aplikácia Adobe Scan
  Mobilná aplikácia Adobe Scan

Aktivácia rozšírenia Acrobat v prehliadači

 1. Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:

  • V sekcii Acrobat Domov kliknite na možnosť Acrobat pre Microsoft Edge alebo možnosť Acrobat pre Chrome na paneli vľavo.
  • Kliknite na mriežkovú ponuku v pravom hornom rohu hlavnej lišty a následne kliknite na tlačidlo Povoliť pre možnosť Acrobat pre Microsoft Edge alebo Acrobat pre Chrome.
  Rozšírenie Acrobat pre prehliadač
  Aplikácie na ľavom paneli

  Povoliť rozšírenie prehliadača
  Aplikácie z mriežkovej ponuky

 2. Otvorí sa obchod Chrome alebo Edge. Ak používate prehliadač Chrome, kliknite na možnosť Pridať do prehliadača Chrome. Ak používate prehliadač Edge, kliknite na tlačidlo Získať.

  Rozšírenie Acrobat pre prehliadač Chrome
  Rozšírenie Acrobat pre prehliadač Chrome

  Rozšírenie Acrobat pre prehliadač Edge
  Rozšírenie Acrobat pre prehliadač Edge

Pri pokuse o tlač PDF zistí aplikácia Acrobat nepodpísané polia v PDF a spýta sa vás, či chcete dokument odoslať na získanie podpisov.

Variant 1: Modrý banner v spodnej časti dialógového okna tlače sa pýta, či chcete požiadať o elektronické podpisy

Výzva na podpis pri tlači PDF formulára s nepodpísaným poľom

Variant 2: Modrý banner v spodnej časti dialógového okna tlače sa pýta, či chcete podpísať dokument alebo požiadať o elektronické podpisy

Výzva na podpis pri tlači PDF formulára s nepodpísaným poľom

Poznámka:

Táto funkcia sa zavádza ako experiment a nemusí byť k dispozícii všetkým používateľom.

Keď v nástroji Vyplniť a podpísať kliknete na možnosť Vyžiadať podpisy, aplikácia Acrobat spustí krátke video, v ktorom vás oboznámi s kľúčovými hodnotami nástrojov, ako napr. skúsenosti príjemcu s elektronickým podpisovaním a bezpečnostný aspekt elektronických podpisov. Video môžete zatvoriť kliknutím na tlačidlo x, inak sa video zatvorí po prehratí.

Nové školiace video o prínosoch používania elektronických podpisov

Poznámka:

Táto funkcia sa zavádza ako experiment a nemusí byť k dispozícii všetkým používateľom.

Na karte Domov aplikácie Acrobat sú v nasledovných sekciách jasne vidieť nástroje Vyplniť a podpísať, ako aj Vyžiadať elektronické podpisy. Predpokladom je, že ste používateľom funkcie Vyplniť a podpísať, pričom šesťdesiat percent vašich nedávnych dokumentov má polia bez podpisu:

 • Odporúčané nástroje
 • Kontextová tabuľa
 • Nástroje panela vpravo
 • Centrum nástrojov
Poznámka:

Táto funkcia sa zavádza ako experiment a nemusí byť k dispozícii všetkým používateľom.

Funkcia automatického nastavenia rozloženia je v súčasnosti rozšírená aj pre súbory PDF s tabuľkami. Úprava tabuliek v PDF aktualizovaná o niekoľko vylepšení: bola

 • Presunutie alebo zmena veľkosti tabuľky ako celku je povolená, avšak nie po jednotlivých riadkoch v rámci okrajov strany.

  Presunutie alebo zmena veľkosti tabuľky ako celku
  Vyberte tabuľku a zväčšite alebo zmenšite veľkosť tabuľky

 • Teraz môžete upraviť text vo vnútorných textových bunkách vnútri tabuľky. Veľkosť tabuľky sa zväčší alebo zmenší v závislosti od zadaného textu.

  Výber textu a úprava vnútri tabuľky
  Výber textu a úprava vnútri tabuľky

 • Plávajúce polia sa dajú presunúť dovnútra tabuľky a polia tabuľky sa dajú vysunúť von.

  Plávajúce polia sa dajú presunúť dovnútra tabuľky a von z nej
  Presunutie plávajúcich textových polí von z tabuľky

  Presunutie plávajúcich textových polí dovnútra tabuľky
  Presunutie plávajúcich textových polí dovnútra tabuľky

 • Pridávanie textu alebo obrázkov dovnútra tabuľky je povolené.

  Pridávanie textu alebo obrázka dovnútra tabuľky
  Pridávanie textu alebo obrázka dovnútra tabuľky

 • Vystrihnutie alebo kopírovanie tabuľky ako celku, resp. vnútorných polí tabuľky je povolené s aktívnym alebo neaktívnym kurzorom.

Poznámka:

Táto funkcia sa zavádza ako experiment a nemusí byť k dispozícii všetkým používateľom.

Nahrávanie súborov do úložiska Adobe Cloud je teraz oveľa rýchlejšie vďaka zmenám v backendovej infraštruktúre. Klientske aplikácie dokážu nahrať súbor vo viacerých častiach prostredníctvom paralelných HTTP liniek. Tým budú eliminované problémy s časovým limitom pri nahrávaní väčších súborov s veľkosťou viac ako 5 MB.

Aplikácia Acrobat prešiel z platformy Shared Cloud na platformu Adobe Cloud Platform a jej model ukladania súborov. V backendovej infraštruktúre sa vykonali viaceré zmeny a optimalizácie s cieľom zefektívniť operácie so súbormi uloženými na týchto platformách tak, aby nedochádzalo k negatívnym vplyvom na výkon Acrobatu.

V starších verziách dochádzalo pri načítavaní obsiahleho zoznamu súborov (max. tisíc) v aplikácii Acrobat k sekaniu, pričom ich načítanie trvalo príliš dlho. Aplikácia Acrobat teraz používa mechanizmus ukladania do vyrovnávacej pamäte a podporuje stránkovanie kompletného zoznamu súborov (nad tisíc). Bude to mať za následok plynulejšie rozhranie, rýchlejšie vyhľadávanie súborov a lepší výkon bez oneskorenia zobrazovania súborov uvedených v aplikácii Acrobat na kartách Zdieľané vami a Zdieľané inými.

Dialógové okná súhlasu v aplikácii Acrobat sú v súčasnosti zjednotené naprieč rôznymi pracovnými postupmi.

 • Dialógové okno súhlasu na otvorenie zdieľaného súboru

  Dialógové okno súhlasu na otvorenie zdieľaného súboru

 • Dialógové okno súhlasu pre súbory zdieľané na prezeranie

  Dialógové okno súhlasu pre súbory zdieľané na prezeranie

 • Dialógové okno súhlasu pre súbory zdieľané na revíziu

  Dialógové okno súhlasu pre súbory zdieľané na revíziu
  Keď je súhlas Pravda

  Dialógové okno súhlasu pre súbory zdieľané na revíziu
  Keď je súhlas Nepravda

 • Dialógové okno súhlasu pre revidované súbory v chránenom zobrazení

  Dialógové okno súhlasu pre revidované súbory v chránenom zobrazení
  Keď je súhlas Pravda

  Dialógové okno súhlasu pre revidované súbory v chránenom zobrazení
  Keď je súhlas Nepravda

V starších verziách aplikácie Acrobat ste k veľkej časti navigačného panela nemali prístup pomocou služby VoiceOver. Išlo napríklad o značky na paneli Značky alebo Správu o dostupnosti na paneli Dostupnosť. Teraz služba VoiceOver podporuje všetky takého zobrazenia na navigačnom paneli.

V tomto vydaní bolo opravené nesprávne označovanie obrázkov s pridruženým textom, zoskupenými obrázkami a bunkami hlavičky tabuľky v súboroch PDF vytvorených pomocou nástroja PDFMaker.

Aplikácia Acrobat (64-bitová) teraz podporuje virtualizované prostredia.

Adobe Document Cloud bol premenovaný na Adobe Cloud Storage, sekcia Všetky súbory bola premenovaná na Vaše súbory a položka Môj počítač bol premenovaný na Váš počítač.

Zoznam zdieľaných súborov zobrazený na karte Zdieľané vami/Zdieľané inými už nie je obmedzený na 1000 súborov. V zozname sa teraz zobrazujú všetky zdieľané súbory.

Teraz môžete odstrániť zdieľané súbory zo zoznamu nedávnych súborov.

Teraz môžete triediť súbory zdieľané s ostatnými, a to pomocou funkcie Posledná aktivita v rámci zdieľaných súborov.

Mobilná aplikácia Acrobat Reader

Aktualizácie z marca 2022, apríla 2022 a mája 2022

iPhone a iPad

K nástroju Upraviť máte teraz prístup z kontextového panela Domov a k nástroju Usporiadať stránky z plávajúceho akčného tlačidla. Dizajn karty Domov a farebný motív boli takisto aktualizované o nový a prehľadnejší vzhľad.

 • V zoznamoch Zdieľané vami môžete teraz pri zdieľaní, úprave zoznamu príjemcov, pridávaní poznámok alebo zmene stavu revízie nastaviť vlastnosť
  Posledný úkon.
 • Časové známky v kontextovej tabuli Zdieľané vami boli aktualizované a možnosť Odstrániť bola odstránená z kompozitných súborov služby Cloud.

Pri otváraní PDF sa už nebude zobrazovať výzva na použitie tekutého režimu.

Bol odstránený problém s neplatným odhlásením z aplikácie Intune. Okrem toho bol aktualizovaný súbor Intune SDK na predchádzanie problémom so zlyhaním pri spúšťaní aplikácie Intune.

Teraz je možné oznamovať nové notifikácie. Boli opravené problémy so službou VoiceOver na obrazovke odberu.

Funkcia Vyžiadať podpisy je teraz dostupná pre používateľov v rámci organizácie.

 • Aktualizácia zahŕňa podporu pre nástroj SWIFT Package Manager.  
 • Boli opravené chyby kompilátora XCode 13.3.
 • Súčasťou aktualizácie sú vylepšenia výkonu a stability. Bolo opravených niekoľko problémov spôsobujúcich zlyhanie aplikácie.

Získajte najnovšiu aplikáciu Acrobat Reader na zariadeniach iPhone a iPad.

Android

Aplikácia Acrobat teraz rozpoznáva viacnásobné výbery ohraničujúcich rámčekov v prehliadači, čím zlepšuje prácu v prípadoch výberu viacerých odsekov.

Adobe Document Cloud bol premenovaný na Adobe Cloud Storage.

Aplikácia Acrobat teraz automaticky otvára súbory PDF v tekutom režime na tabletoch so systémom Android.
 • Teraz môžete triediť súbory zdieľané s ostatnými, a to pomocou funkcie Posledná aktivita v rámci zdieľaných súborov.
 • Teraz môžete premenovať miestne súbory a súbory Document Cloud zo zoznamu Nedávne a zoznamu súborov Označené hviezdičkou.

Pomocou nového nástroja Vyžiadanie elektronických podpisov aplikácie Acrobat môžete iné osoby požiadať o podpísanie dokumentov.

Noví používatelia majú teraz lepší prístup k položkám Zmluvné podmienky a Zásady ochrany osobných údajov súvisiacich s predplatným. Dôrazne odporúčame, aby ste si pred akýmkoľvek nákupom preštudovali podmienky a zásady týkajúce sa predplatného. Zistite, ako si Predplatiť služby.

Teraz môžete jednoducho premenovať zdieľané, cloudové a lokálne súbory zo zoznamov Nedávne alebo Označené hviezdičkou pomocou možnosti Premenovať. Zistite, ako možno Premenovať súbory.

 • Aplikácia Acrobat rešpektuje zásady služby Intune ohľadom blokovania/povolenia operácií založených na službách pre spravované súbory (nie PDF) z karty Označené hviezdičkou a operáciu Uložiť kópiu.
 • Verzia kompilátora C++ bola v aplikácii aktualizovaná na C++17.  
 • Boli opravené vážne chyby súvisiace s prístupnosťou a kritické chyby týkajúce sa výkonu a testovania viacerých regiónov.
 • Okrem vylepšení výkonu a stability obsahuje táto verzia aj aktualizáciu cloudového úložiska: Document Cloud bol premenovaný na Adobe Cloud Storage.

Získajte najnovšiu aplikáciu Acrobat Reader na zariadení Android.

Online služby aplikácie Acrobat

Aktualizácie z marca 2022, apríla 2022 a mája 2022

Spoločnosť Adobe predstavuje úplne prepracované prostredie pre používateľov aplikácie Acrobat online. Cieľom nového prostredia je poskytnúť intuitívne a bezproblémové zobrazenie obsahu a vykonanie akejkoľvek akcie v dokumente PDF. Medzi kľúčové nové rozhrania patria:

 • Zjednodušené zobrazovanie, úpravy a spolupráca na dokumentoch.
 • Panel Objaviť, ktorý používateľom pomáha ľahšie nájsť nástroje.
 • Panel s nástrojmi na rýchle akcie na jednoduché objavenie potrebného nástroja a rýchly prístup k najčastejšie používaným funkciám.
 • Nové panely vľavo: Upraviť, Konvertovať a Podpísať, ktoré reorganizujú nástroje do troch účelových kategórií.
Poznámka:

Táto funkcia sa zavádza ako experiment a nemusí byť k dispozícii všetkým používateľom.

Táto aktualizácia zahŕňa podporu veľkých súborov pre funkciu Rozdeliť PDF (až do 1 GB súboru) a prevod PDF do Wordu/PowerPointu (až do 200 MB súboru).

Keď otvoríte súbor PDF, aplikácia Acrobat zistí, či má súbor PDF nepodpísané pole, a na paneli Domov zobrazí nástroj Vyžiadať podpis.

Teraz môžete použiť prihlásenie jedným ťuknutím do aplikácie Google (YOLO) pre nástroj Plynulé spájanie PDF.

Poznámka:

Táto funkcia sa zavádza ako experiment pre vybraných používateľov v anglickej lokalizácii a nemusí byť dostupná pre všetkých používateľov.

Prihláste sa od online aplikácie Acrobat na stránke  https://acrobat.adobe.com a vyskúšajte nové funkcie a vylepšenia.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu

[Feedback V2 Badge]