Definition of functionality

Traffic Classifications: Allows you to classify traffic variables (Props).

Conversion Classifications: Allows you to classify conversion variables (eVars).

Comparison of functionality

Classification types available: Traffic variables can only use Image Text Classifications, while conversion variables can use Image Text Classifications, Image Date-Enabled Text Classifications, Image Numeric Classifications, and Image Numeric 2 Classifications.

Location: Traffic Classifications can be edited in the Report Suite Admin by going to Image Edit Settings > Traffic > Traffic Classifications. Conversion Classifications can be edited in the Report Suite Admin by going to Image Edit Settings > Conversion > Conversion Classifications.

Additional resources

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online