Set Campaign Variable (Tracking Code) in iOS Mobile App

Objective

Set Campaign Variable (Tracking Code) in iOS Mobile App.

Environment

Adobe Mobile Services
iOS

Steps

To set the campaign variable, set a context data key to "&&campaign", and set the value by using the syntax that is defined for the campaign variable:

[contextData setObject:@"App Campaign" forKey:@"&&campaign"];

For Example:

//create a context data dictionary
NSMutableDictionary *contextData = [NSMutableDictionary dictionary];

// Note the special syntax for Campaign
[contextData setObject:@"App Campaign" forKey:@"&&campaign"];

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online