Environment

Activity Map 

Question

What is pageIDType in the context data sent for Activity Map tracking?

For example, as in the below sample structure of context data for Activity Map tracking:

c.
a.
activitymap.
page=
link=
region=
pageIDType=
.activitymap
.a
.c

Answer

The variable pageIDType signifies where the value of a.activityMap.page context data was set from.

  • If s.pageName is set in a server call, then

s.activityMap.page = s.pageName

s.activityMap.pageIDType = 1

  • Else if s.pageName is not set in a server call, then

s.activityMap.page = s.pageURL

s.activityMap.pageIDType = 0

Additional resources

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online