Environment

  • Audience Manager
  • File onboarding

Question

How long does an onboarded trait takes to propagate to the inbound system?

Answer

It takes about one hour for the trait to be propagated to the inbound system, but it sometimes takes longer.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online