Environment

Adobe Campaign

Question

SSH Keys are added to access the Adobe hosted SFTP servers and it is asked if more than one key can be installed at a time.

Answer

Yes, multiple SSH keys can be submitted and installed to access the SFTP servers.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online