Identifying opt-out profiles for a delivery

Opt-out profiles for a specific delivery are listed after the preparation phase, in the Exclusion logs tab of the delivery dashboard.

exclusion_blacklisting

Related topics:

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online