About extending profiles

This use case details extending a profile and a test profile with a dedicated field. When you are sending an email, you can also approve the different values of the additional field.

  • Using custom resources

  • Extending out-of-the-box resources

  • Approving extensions by sending emails

Related topics:

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online