Step 1: Add extension fields to the profile resource
  1. From the advanced menu, via the Adobe Campaign logo, select Administration > Development , then Custom resources .

  2. Click the Create icon to create a new custom resource.

  3. Choose the Extend an existing resource option.

  4. Select the Profile resource.

  5. Click Create .

  6. Add the Text type Promo code field with the Brand ID in the resource fields.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online