Step 2: Extend the test profile
  1. Carry out the same steps as before for creating a new custom resource with the Extend an existing resource option.

  2. Select the Test profile (seedMember) resource.

  3. Click Create.

  4. Add the Promo code field belonging to the Profile resource.

  5. Define a detail screen by adding the Promo code field.

  6. Publish the resource.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online