Step 3: Verify the extension
  1. Make a GET operation on the metadata of the Profiles & Services Extension API to check if the field added in the Profiles custom resource is now available.

    GET profileAndServicesExt/resourceType/profile
  2. It returns:

    extendPandSAPIview

    The field is now available for further developments and integrations.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online