Catalogs in Captivate Prime consists of the courses, learning programs and certifications for learner role in Captivate Prime account.

Catalogs

As an author, you can view course catalog which is a collection of all the courses in the account. 

After you log in as an Author, click Course Catalog at the left pane to view the list of all the courses available in Captivate Prime for your organization.

Use the filter options as shown in the snapshot below to locate the courses in the catalog.

Filter options
Filter options

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online