Tento článok vysvetľuje, ako rozmiestniť aplikáciu Adobe Acrobat DC, ak používate službu Adobe Creative Cloud pre tímy Single App. Platí pre aplikáciu Acrobat Pro DC aj Acrobat Standard DC.

Poznámka:

Ak máte predplatné Creative Cloud All Apps, použite na rozmiestnenie aplikácie Acrobat DC nástroj Creative Cloud Packager. Podrobné pokyny nájdete na tejto stránke.

Zhrnutie rozmiestnenia

Poznámka:

V súčasnosti nie je aplikácia Acrobat CCT Single App (zakúpená pomocou VIP) podporovaná/certifikovaná na prenášanie vo virtuálnom prostredí, ako je napríklad Citrix XenApp alebo XenDesktop. Pozrite si časť Rozmiestnenie aplikácie Adobe Acrobat zakúpenej pomocou Adobe Value Incentive Plan (VIP) vo virtuálnom prostredí.

1. Prevzatie inštalačných balíkov aplikácie Acrobat DC

Pred prevzatím aplikácie Acrobat DC zaistite, aby váš počítač spĺňal požiadavky:

  Windows Mac
Acrobat Pro DC (trvalá verzia) Acrobat Pro DC - Windows Acrobat Pro DC - Mac
Acrobat Standard DC (trvalá verzia)
Acrobat Std DC – Windows nedostupné

Poznámky:

 • V aplikácii Acrobat DC sú dva zápisy – Trvalý a Klasický. Prevezmite si Trvalé zápisy. Ďalšie informácie o zápisoch nájdete na stránke http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/AdminGuide/whatsnewdc.html.
 • Tento inštalačný balík je viacjazyčný; aplikáciu Acrobat môžete nainštalovať v ľubovoľnom jazyku, ktorý aplikácia Acrobat DC podporuje. Ďalšie podrobnosti nájdete v inštalačnej časti.
 • Inštalátory pre Windows sú samo extrahovacie súbory exe. Spustením prevzatého súboru .exe rozbaľte inštalačný program do priečinka Acrobat DC na pracovnej ploche.

2. (Voliteľný krok) Použitie Sprievodcu prispôsobením Adobe

Na ďalšie prispôsobenie rozmiestnenia aplikácie Acrobat môžete použiť Sprievodcu prispôsobením Adobe. Ďalšie informácie nájdete v dokumentáciu k Sprievodcovi prispôsobením Adobe (Windows/Mac). Sprievodcu si môžete prevziať tu – Windows / Mac.

2.1 Používanie Sprievodcu prispôsobením v systéme Windows

Po inštalácii Sprievodcu prispôsobením spustite sprievodcu aplikácie Acrobat DC a postupujte takto:

 1. Prejdite do ponuky Súbor > Otvoriť balík a potom vyberte súbor Acrobat DC MSI v inštalačnom priečinku Acrobat DC – AcroPro.msi.
 2. Urobte požadované prispôsobenia (napríklad tu môžete prijať zmluvu EULA v zastúpení vašich používateľov).
 3. Teraz prejdite do ponuky Zmeniť > kliknite na Uložiť zmenu. Inštalátor je teraz pripravený na rozmiestnenie na počítače používateľov.

2.2 Používanie Sprievodcu prispôsobením v systéme Mac OS

Ak chcete zmeniť inštalačný balík, postupujte takto:

 1. Zaveďte súbor DMG pre Sprievodcu prispôsobením.
 2. Skopírujte položku „Acrobat Customization wizard DC.app“ z tohto zavedeného zväzku DMG do zapisovateľného priečinka, povedzme do Pracovnej plochy. (Spustenie sprievodcu vyžaduje zapisovateľnú oblasť, takže ho nespúšťajte z diskového obrazu DMG. Skopírujte ho do priečinka a spustite ho odtiaľ.)
 3. Spustite aplikáciu nazvanú Acrobat Customization wizard DC.app.
 4. Do textového políčka Vyhľadať inštalátor uveďte cestu k súboru inštalačného balíka Acrobat DC (.pkg).
 5. Urobte požadované prispôsobenie (napríklad prijatie zmluvy EULA v zastúpení používateľov). Poznámka: Tu uvedené políčko Sériové číslo je nepovinné.
 6. Kliknite na OK.
 7. Objaví sa dialógové okno na uloženie. Uveďte názov výsledného prispôsobeného inštalačného balíka s príponou .pkg a uložte ho do priečinka v počítači.
 8. Teraz môžete rozmiestniť tento výsledný výstupný balík na počítače používateľov.

Poznámka:

Aplikácia Acrobat je nakonfigurovaná na automatický príkaz ping na servery Adobe s cieľom zistiť, či je k dispozícii nová záplata alebo aktualizácia. Ak to chcete pre svoje rozmiestnenie zmeniť, môžete tak urobiť pomocou Sprievodcu prispôsobením.

3. Inštalácia aplikácie Acrobat DC pomocou štandardného postupu rozmiestnenia v systéme Windows/Mac OS

3.1 Inštalácia aplikácie Acrobat v systéme Windows

Inštalátory pre Windows sú samo extrahovacie súbory exe. Spustením prevzatého súboru exe rozbaľte súbory inštalátora. Štandardne sa súbory inštalátora rozbalia do priečinka „Acrobat DC“ na pracovnej ploche.Aplikáciu Acrobat nainštalujete v systéme Windows jedným z týchto spôsobov:

 1. Inštalácia v režime príkazového riadka na počítači používateľa
 2. Inštalácia v režime používateľského prostredia na počítači používateľa
 3. Inštalácia pomocou metód štandardného rozmiestnenia, ako je napríklad SCCM

3.1.1 Inštalácia v režime príkazového riadka na počítači používateľa

V príkazovom riadku prejdite do priečinka Acrobat DC a spustite nasledujúci príkaz:

Príklad syntaxe:

Setup.exe /sl "[LangCode]" /sALL

V hore uvedenom príkaze:

 • [LangCode] je číselný kód spustenia aplikácie Acrobat podľa nasledujúcich údajov:

2052=Zjednodušená čínština

1028=Tradičná čínština

1029=Čeština

1030=Dánčina

1043=Holandčina (Holandsko)

1033=Angličtina (USA)

1035=Fínčina

1036=Francúzština (Francúzsko)

1031=Nemčina (Nemecko)

1038=Maďarčina

1040=Taliančina (Taliansko)

1041=Japončina

1042=Kórejčina

1044=Nórčina (Bokmal)

1045=Poľština

1046=Portugalčina (Brazília)

1049=Ruština

1051=Slovenčina

1060=Slovinčina

1034=Španielčina (Tradičné zoradenie)

1053=Švédčina

1055=Turečtina

1058=Ukrajinčina

1025=Angličtina s podporou arabčiny

1037=Angličtina s podporou hebrejčiny

6156=Francúzština (Maroko)

Ak napríklad zadáte „1033“ v [LangCode], aplikácia Acrobat sa spustí v angličtine.

3.1.2 Inštalácia v režime používateľského prostredia na počítači používateľa

V tejto metóde stačí skopírovať priečinok inštalátora „Acrobat DC“, ktorý ste rozbalili z prevzatého súboru exe, do počítača používateľa a spustením súboru Setup.exe začať inštaláciu.

3.1.3 Inštalácia pomocou metód štandardného rozmiestnenia

Môžete tiež postupovať podľa zvyčajného postupu rozmiestnenia pre aplikáciu Acrobat, ako je to uvedené v Acrobat ETK – http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/#.

Nasledujúci príklad znázorňuje rozmiestnenie aplikácie Acrobat prostredníctvom SCCM:

Spustením prevzatého súboru exe rozbaľte inštalátor do priečinka „Acrobat DC“. Štandardne sa súbory rozbalia na pracovnú plochu. Po rozbalení zatiaľ nepokračujte v inštalácii. Rozbalili ste súbory inštalátora, ktoré použijete narozmiestnenie aplikácie Acrobat pomocou SCCM. Postupujte podľa zvyčajných procesov pri vytváraní balíka pre rozmiestnenie vo funkcii Správca konfigurácie SCCM. Zadajte cestu k súboru Setup.exe vo funkcii Sprievodca vytvorením programu v SCCM (pozrite ďalej).

Použite ho na rozmiestnenie aplikácie Acrobat pomocou SCCM. Postupujte podľa zvyčajných procesov pri vytváraní balíka pre rozmiestnenie vo funkcii Správca konfigurácie SCCM. Zadajte cestu k súboru Setup.exe vo funkcii „Sprievodca vytvorením programu“ v SCCM (pozrite ďalej).

Sprievodca vytvorením programu v SCCM

3.1.4 Odinštalovanie aplikácie Acrobat DC

Keď ste rozmiestnili aplikáciu Acrobat, môžete ju odinštalovať pomocou zvyčajného procesu odinštalovania balíkov MSI. Dá sa to urobiť individuálne pomocou položky „Pridanie a odstránenie programov v časti „Ovládací panel“ v systéme Windows. Môže sa to tiež robiť pomocou príkazového riadka. Toto je syntax príkazového riadka na odinštalovanie aplikácie Adobe Acrobat DC:

Príklad syntaxe:

msiexec.exe /x <cesta k súboru MSI pre Acrobat> /qn

3.2 Inštalácia aplikácie Acrobat Pro DC v systéme Mac OS

Ak chcete nainštalovať aplikáciu Acrobat v systéme Mac OS, stačí nainštalovať prevzatý inštalačný balík (alebo prispôsobený balík, ak ste použili Sprievodcu prispôsobením).

Inštalátory Mac OS sú inštalátormi typu .pkg, ktoré poskytujú pre spustenie potrebné výzvy v používateľskom rozhraní.

Na rozmiestnenie zreťazeného balíka môžete použiť štandardný postup rozmiestnenia v systéme Mac OS, ako je napríklad ARD. Ďalšie informácie sú k dispozícii v Acrobat ETK: http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/#.

Aktualizácie aplikácie Acrobat

Aktualizácie aplikácie Acrobat DC môžete rozmiestniť pomocou štandardných postupov rozmiestnenia používaných vo vašej organizácii. Ďalšie informácie o aktualizáciách nájdete v časti Poznámky k vydávaniu záplat.

Rozmiestnenie aplikácie Adobe Acrobat zakúpenej pomocou Adobe Value Incentive Plan (VIP) vo virtualizovanom prostredí

V súčasnosti nie je aplikácia Adobe Acrobat zakúpená pomocou Adobe Value Incentive Plan (VIP) podporovaná ani certifikovaná na prenášanie vo virtuálnom prostredí, ako je napríklad Citrix XenApp alebo XenDesktop. Pri predplatnom aplikácie Acrobat na VIP nedostávate na účely licencie sériové číslo. Koncový používateľ sa prihlasuje na pracovnú plochu Adobe a „aktivuje“ aplikáciu Acrobat svojím Adobe ID. Ak potrebujete rozmiestniť aplikáciu v takýchto prostrediach, zakúpte si program Acrobat, pri ktorom sa vám poskytuje sériové číslo.

Aplikáciu Adobe Acrobat zakúpenú pomocou Adobe Value Incentive Plan (VIP) však môžete rozmiestniť na vyhradených virtuálnych plochách (známe tiež ako VM). Je to podobné ako rozmiestnenie na lokálnom počítači a používatelia sa môžu pri otváraní aplikácie Acrobat prihlasovať svojím Adobe ID.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online