Všeobecné riešenie problémov pri odinštalovaní | produkty CS5, CS5.5

Naučte sa, ako opraviť problémy, ktoré sa vyskytnú po odinštalovaní produktu Adobe Creative Suite 5 alebo CS5.5.

Systémové chyby môžu spôsobovať viaceré faktory, medzi ktoré patria rozpory medzi ovládačmi zariadenia, softvérom a hardvérom a tiež aj poškodené prvky konkrétnych súborov. Aj keď sa systémová chyba vyskytne iba pri práci s balíkom Adobe Creative Suite 5 alebo CS5.5, nemusí to byť nevyhnutne príčina balíka Adobe Creative Suite. Je možné, že je to jediná aplikácia, ktorá využíva dostatok pamäte alebo cyklov procesora na odhalenie problému.

Prvé kroky

Prečítajte si Riešenie problémov s odinštalovaním | Produkty Adobe Creative Suite 5 a CS5.5 skôr, ako sa pokúsite hľadať riešenie v tomto dokumente. Vykonávajte úlohy v uvedenom poradí. Zaznamenávajte si úlohy, ktoré ste vykonali, ako aj ich výsledky vrátane chýb alebo problematického správania. Tieto informácie môže využiť technická podpora spoločnosti Adobe, aby vám mohla pomôcť, ak jej zavoláte.

Dôležité: Pred vykonaním ktorejkoľvek z týchto úloh si zálohujte všetky osobné súbory. V prípade výskytu systémovej chyby vždy reštartujte počítač, aby sa obnovila jeho pamäť. Ak budete pokračovať v práci bez reštartovania počítača, problém sa tým môže zhoršiť.

1. Uistite sa, že máte oprávnenia správcu. 

Na odinštalovanie Adobe Creative Suite 5 sa vyžadujú oprávnenia správcu. V časti Predvoľby účtov (macOS) alebo v ovládacom paneli používateľských účtov (Windows) nájdete informácie o tom, ktoré účty vo vašom počítači majú oprávnenie správcu. Uistite sa, že ste prihlásení ako používateľ s oprávneniami správcu. Ak nemáte oprávnenie správcu alebo neviete, ako to skontrolovať, obráťte sa na správcu systému.

2. Skontrolujte databázu znalostí, či neobsahuje dokumentáciu o chybách pri odinštalovaní.

Ak sa počas procesu odinštalovania vyskytne chybová správa, prehľadajte túto databázu znalostí a nájdite konkrétne články o riešení problémov.

3. Spustite odinštalovanie produktu Adobe Creative Suite 5 vtedy, keď nie sú spustené žiadne ďalšie aplikácie.

Niektoré aplikácie alebo služby môžu spôsobovať systémové chyby alebo mrznutie, ak sú spustené spolu s odinštalovaním produktu Adobe Creative Suite 5. Pred odinštalovaním produktu Adobe Creative Suite 5 vypnite ostatné aplikácie, vrátane položiek a služieb spúšťania (položiek, ktoré sa automaticky spúšťajú spolu so systémom Windows).

  • macOS: Ak sa aplikácie neukončia podľa očakávania, zvoľte možnosť Force Quit z ponuky Apple.
    V systéme macOS môžete tiež použiť Monitor aktivity na identifikáciu a ukončenie procesov, ktoré využívajú veľké množstvo systémových prostriedkov. Choďte na webovú stránku podpory spoločnosti Apple a vyhľadajte pomoc pre funkciu Monitor aktivity
  • Windows: pravým tlačidlom myši kliknite na panel úloh a vyberte možnosť Zatvoriť. Ak sa aplikácie neukončia podľa očakávania, stlačte Ctrl+Alt+Delete a otvorte Správcu úloh. Vyberte aplikáciu, ktorá nereaguje a zvoľte možnosť Ukončiť úlohu. Môžete tiež ukončiť nepodstatné procesy v možnosti Procesy v záložke Správca úloh.

4. Vykonajte bezpečné spustenie (macOS) alebo čisté spustenie (Windows).

Aby ste predišli možným konfliktom pri počiatočnom spustení, vykonajte bezpečné spustenie (macOS) alebo čisté spustenie (Windows). Potom sa opätovne pokúste odinštalovať produkt Adobe Creative Suite 5 alebo CS5.5.

5. Odinštalujte produkt Adobe Creative Suite 5 z nového používateľského konta.

Občas môže nastať situácia, že sa poškodí používateľský účet, čo zabráni programu odinštalovania v prístupe alebo vymazaní potrebných súborov a priečinkov. Vytvorte účet s oprávneniami správcu, prihláste sa doň a potom znova spustite program na odinštalovanie.

Pomoc pri vytváraní používateľského účtu nájdete v časti Vytvorenie používateľského konta v systéme Windows na webovej lokalite podpory spoločnosti Microsoft. Alebo si na webovej stránke podpory spoločnosti Apple pozrite článok Nastaviť používateľov, hostí a skupiny na svojom počítači Mac. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte správcu systému.

6. Zistite výskyt vírusov v systéme (Windows).

Použite súčasný antivírusový softvér na zistenie výskytu vírusov v systéme, ktoré môžu poškodiť softvér a spôsobiť systémové chyby.

7. Zbavte sa potenciálne problematických súborov.

Vymažte tieto typy súborov a potom sa opätovne pokúste odinštalovať produkt Adobe Creative Suite 5.

8. Určte súbor, ktorý spôsobuje problém.

Protokol inštalácie produktu Adobe Creative Suite 5 môže naznačovať ďalší problém, ktorý je zdrojom zlyhania. Ak chcete súbory protokolu skontrolovať manuálne, pozrite si časť Riešenie problémov s inštaláciou CS5 a CS5.5 pomocou protokolov o inštalácii. Prípadne môžete pomocou programu Adobe Support Advisor analyzovať súbory a to vás nasmeruje k dokumentácii o zistených chybách.

9. Spustite nástroj Adobe CS5 Cleaner.

10. Navštívte používateľské fóra Adobe.

V časti Komunita môžete vidieť, či majú aj ostatní zákazníci spoločnosti Adobe podobný problém. Ak potvrdíte, že s rovnakým problémom sa stretli aj ďalší používatelia, potom môže podpora spoločnosti Adobe problém duplikovať a preskúmať.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu