Obmedzenia služby revízie dokumentov Document Cloud

V tomto dokumente sú uvedené odporúčané limity pre službu revízie Document Cloud. Prekročenie týchto limitov môže spôsobiť problém.

 

Komentáre | limity

Komentáre v revíznom súbore nebude možné uložiť prekročením týchto limitov:

  • Maximálny počet komentárov = 1 000
  • Maximálna veľkosť (v bajtoch) všetkých komentárov = 1572864
  • Maximálny počet znakov v komentári = 2 500
  • Maximálny počet používateľov spomenutých v komentári = 10

Recenzenti alebo účastníci | limity

  • Do revízie sa nemôže zapojiť viac ako 250 recenzentov alebo účastníkov.

Prevziať súbor revízie s komentármi | limity

Prevzatie súboru s komentármi môže zlyhať prekročením týchto limitov:

  • Súbor revízie je väčší ako 50 MB.

 

Informácie o limite úložiska nájdete v časti Limity úložiska služby Document Cloud.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu